تبیان، دستیار زندگی
این بنیاد براساس فرمان امام اموال و مستغلات خاندان پهلوی و ابستگان آنها را به منظور تحقق اهداف تعیین شده شناسایی و تملك كرد و سعی نمود با ساماندهی این اموال از آن به نفع محرومان و مستعضفان استفاده كند... . پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و لزوم رسی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازخوانی فرمان امام برای تاسیس بنیاد مستضعفان

9 اسفند 57


این بنیاد براساس فرمان امام اموال و مستغلات خاندان پهلوی و ابستگان آنها را به منظور تحقق اهداف تعیین شده شناسایی و تملك كرد و سعی نمود با ساماندهی این اموال از آن به نفع محرومان و مستعضفان استفاده كند... . پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و لزوم رسیدگی به خانواده های جانبازان جنگ بر اساس فرمان امام قسمت امور جانبازان بنیاد شهید از آن جدا شد و به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی تغییر یافت.

بنیاد اور مستضعفین

اعضای هیئت موسس این بنیاد عبارت بودند از آیات عظام بهشتی، خامنه ای ، موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی و آقایان علی اصغر مسعودی، عزت الله سحابی و احمد جلالی . پس از تشكیل این بنیاد، مهندس علی نقی خاموشی از طرف هیئت موسس به ریاست بنیاد منصوب شد و پس از چندی هیئت موسس آیت الله موسوی اردبیلی را مسئول رسیدگی به امور بنیاد كرد. اساسنامه ی بنیاد نیز در 21/2/59 به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و بر پایه ی اساسنامه وظایف بنیاد به این شكل تصویب شد:سرمایه گذاری و بهره برداری اقتصادی مطلوب و مناسب از كلیه دارایی های بنیاد در چارچوب قوانین كشور جهت تامین اشتغال و ایجاد مسكن برای محرومان جامعه، كمك به تامین بودجه طرح ویژه فرزندان شهدا و ارائه كمك های بلاعوض به فقرا.

حضرت امام خمینی در تاریخ 9/12/1357 طی حكمی به شورای انقلاب اسلامی دستور دادند تا تمام اموال منقول و غیر منقول سلسله ی پهلوی و شاخه ها و عمال و اشخاص مربوط به این سلسله را كه در طول مدت ها سلطه ی غیر قانونی از بیت المال مسلمین اختلاس كرده بودند به نفع مستضعفان و كارگران و كارمندان ضعیف مصادره كنند و منقولات آن را در بانك به شماره حساب هایی به اسم شورای انقلاب یا خود امام سپرده و اموال غیر منقول از قبیل مستغلات و اراضی را ثبت و ضبط نمایند تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد. پس از صدور این حكم اعضای شورای انقلاب اسلامی در صدد تاسیس بنیادی به این منظور بر آمدند و در مرداد 58 تاسیس بنیاد مستضعفان را برای اداره ثبت شركت ها و مالكیت صنعتی به ثبت رساندند. اعضای هیئت موسس این بنیاد عبارت بودند از آیات عظام بهشتی، خامنه ای ؛ موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی و آقایان علی اصغر مسعودی، عزت الله سحابی و احمد جلالی . پس از تشكیل این بنیاد مهندس علی نقی خاموشی از طرف هیئت موسس به ریاست بنیاد منصوب شد و پس از چندی هیئت موسس آیت الله موسوی اردبیلی را مسئول رسیدگی به امور بنیاد كرد.

حضرت امام خمینی در تاریخ 9/12/1357 طی حكمی به شورای انقلاب اسلامی دستور دادند تا تمام اموال منقول و غیر منقول سلسله ی پهلوی و شاخه ها و عمال و اشخاص مربوط به این سلسله را كه در طول مدت ها سلطه ی غیر قانونی از بیت المال مسلمین اختلاس كرده بودند به نفع مستضعفان و كارگران و كارمندان ضعیف مصادره كنند

اساسنامه ی بنیاد نیز در 21/2/59 به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و بر پایه ی اساسنامه وظایف بنیاد به این شكل تصویب شد:سرمایه گذاری و بهره برداری اقتصادی مطلوب و مناسب از كلیه دارایی های بنیاد در چارچوب قوانین كشور جهت تامین اشتغال و ایجاد مسكن برای محرومان جامعه، كمك به تامین بودجه طرح ویژه فرزندان شهدا و ارائه كمك های بلاعوض به فقرا. این بنیاد براساس فرمان امام اموال و مستغلات خاندان پهلوی و ابستگان آنها را به منظور تحقق اهداف تعیین شده شناسایی و تملك كرد و سعی نمود با ساماندهی این اموال از آن به نفع محرومان و مستعضفان استفاده كند. به دنبال بروز برخی نارسایی ها در امور بنیاد حضرت امام در فرمانی هیئتی را مامور رسیدگی به عملكرد بنیاد نمود .سپس امام خمینی،  محمد علی رجایی نخست وزیر وقت را در شهریور 59 به ریاست بنیاد منصوب نمود. پس از شهادت وی امام در فرمانی میر حسین موسوی را به ریاست بنیاد منصوب كرد.  پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران  و لزوم رسیدگی به خانواده های جانبازان جنگ بر اساس فرمان امام قسمت امور جانبازان بنیاد شهید از آن جدا شد و به بنیاد مستضعفان  و جانبازان انقلاب اسلامی تغییر یافت. پس از رحلت امام، آیت الله خامنه ای ،رهبر انقلاب اسلامی محسن رفیق دوست را به ریاست آن بنیاد منصوب كرد. اساسنامه جدیدی برای آن نوشته شد و طبق آن اساسنامه فعالیت بنیاد به دو قسمت اقتصادی و امور جانبازان تقسیم گردید و مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری قرار گرفت.

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان


منبع:مرکز اسناد