تبیان، دستیار زندگی
رای برطرف کردن ناهمواری‌های کوچک سطح کار، سریشم و مواد زاید روی کار و هم‌‌چنین درز کردن چند تخته و روکش‌کاری سطوح به منظور ایجاد خش و در نتیجه سطح چسب‌خوری بیش‌تر، از رنده خشی استفاده کنید...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نحوه کار با رنده‌ها (4)

دانش پژوهان عزیز، یکی از مهارت‌های پرکاربرد که در بسیاری از پروژه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، مهارت رنده کاری و تسطیح قطعات است که در زیر توضیحاتی در مورد نحوه کار با رنده خشی و پرداخت ارائه می‌شود.

رنده خشی:

برای برطرف کردن ناهمواری‌های کوچک سطح کار، سریشم و مواد زاید روی کار و هم‌‌چنین درز کردن چند تخته و روکش‌کاری سطوح به منظور ایجاد خش و در نتیجه سطح چسب‌خوری بیش‌تر، از رنده خشی استفاده کنید (شکل 1).

نحوه کار با رنده‌ها -4

رنده خشی

نحوه کار با رنده‌ها -4 به منظور عمل رنده کردن با رنده خشی، از موقعیت صحیح تیغه آن اطمینان حاصل کنید. (تیغه باید با زاویه 80 درجه نسبت به سطح رنده قرار گیرد)

نحوه کار با رنده‌ها -4 در مقابل قطعه‌کار بایستید و رنده را طوری در سطح قطعه مورد نظر هدایت کنید که تیغ رنده با الیاف چوب با طول تخته زاویه‌ای معادل 45 درجه ایجاد کند.

نحوه کار با رنده‌ها -4

نحوه کار با رنده‌ها -4  چون هدف از رنده کردن با رنده خشی صرفاً ایجاد خش و در نتیجه ایجاد سطح چسب‌خوری و حصول استحکام بیش‌تر است، از این‌رو در سطح چوب بار دیگر عکس جهت اول، عمل رنده‌کاری را انجام دهید؛ یعنی باید مسیر حرکت رنده در مرحله دوم عمود بر مسیر اول باشد.

نحوه کار با رنده‌ها -4

نحوه رنده کردن مجدد با رنده خشی

رنده پرداخت :

نحوه کار با رنده‌ها -4

از این نوع رنده برای تسطیح و پرداخت سطوح کار و از بین بردن تمام ناهمواری‌های روی کار استفاده کنید (شکل مقابل).

به منظور رنده کردن موقعیت قرار گرفتن تیغه را تحت زاویه 49 درجه در کوله رنده کنترل کرده؛ رنده را به طور صحیح در دست بگیرید و عمل رنده کردن را در جهت الیاف چوب انجام دهید.

نحوه کار با رنده‌ها -4 چون رنده کردن با رنده پرداخت از نظر کیفی بهترین مرحله رنده کردن است، توجه داشته باشید که در عمل با رنده پرداخت همیشه رنده کم‌تیغ باشد.


بخش پژوهش‌های دانش آموزی تبیان، تهیه: علیرضا سرمدی

تنظیم: یگانه داودی