تبیان، دستیار زندگی
زمینه های همكاری انجمن با روابط عمومی الكترونیك صدا و سیما طی جلسه ای با حضور رئیس انجمن و مدیر طرح و توسعه روابط عمومی الكترونیك رسانه ملی بررسی شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

همكاری انجمن روابط عمومی ایران با روابط عمومی الكترونیك رسانه ملی

روابط عمومی الكترونیك رسانه ملی

زمینه های همكاری انجمن با روابط عمومی الكترونیك صدا و سیما طی جلسه ای با حضور رئیس انجمن و مدیر طرح و توسعه روابط عمومی الكترونیك رسانه ملی بررسی شد.

دراین جلسه رئیس هیأت مدیره انجمن روابط عمومی ایران ضمن بیان خط مشی ها و فعالیت های شاخص انجمن آمادگی كمیته های تخصصی انجمن را برای همكاری با حوزه ارتباطات صدا و سیما اعلام نمود.

در ادامه آقای انصار مدیر روابط عمومی الكترونیك صدا و سیما با اشاره به فرآیند تصویب ساختار روابط عمومی الكترونیك در رسانه ملی جایگاه اداره كل روابط  عمومی صدا و سیما را تشریح كرد و از انجمن روابط عمومی ایران برای حضور در شورای راهبردی روابط عمومی الكترونیك سازمان دعوت به عمل آورد.

تنظیم: هومن بهلولی