تبیان، دستیار زندگی
آموزش گام به گام کشتی (2)
آموزش گام به گام کشتی (2)
آموزش گام به گام کشتی (2)
همان طور که قبلاً اشاره شد، کشتی از جمله ورزشهایی است که فرصت یکسانی را برای کسب موفقیّت برای تمامی کشتی گیران فراهم می‌کند. اگر یک نوجوان کشتی گیر در اجرای بعضی مهارت‌ها ضعف نشان دهد با تمرین و ممارست می‌تواند آن‌ها را به خوبی فرا بگیرد.