• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1382/02/02
  • تاريخ :

روز جهانی کتاب

3 اردیبهشت/23 آوریل

سازمان تربیتی،علمی و فرهنگی ملل متحد" یونسکو" ، روز 3 اردیبهشت برابر با 23 آوریل هر سال را به عنوان " روز جهانی کتاب و حق مؤلف " اعلام کرد.

تعیین یک روز تحت عنوان روز جهانی کتابرا نخستین اتحادیه بین المللی ناشران و دولت اسپانیا به بیست وهشتمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو پیشنهاد کرد، سپس به پیشنهاد فدراسیون روسیه ، عنوان "حق مؤلف" نیز به آن افزوده شده و توسط اعضاء به تصویب رسید. دلیل انتخاب روز 3 اردیبهشت ریشه در مراسمی در کاتونیای اسپانیا دارد.در این روز فروشندگان با هر کتابی که می فروشند ، گل سرخی همراه می کنند. دلیل دیگر، تقارن این روز با تولد یا مرگ برخی از نویسندگان و شخصیت های ادبی جهان است.

هدف از اختصاص روزی برای بزرگداشت کتاب وحق مؤلف ، جلب توجه سازمان ها و انجمن های دولتی و خصوصی به آسان ترین و ارزان ترین روش کسب دانش ، بیان احساس اندیشه و کهنترین وسیله ارتباط معنوی بشری یعنی کتاب است که به رغم ظهور و گسترش رسانه های پیشرفته و مُدرن ، هنوز هم وسیله ای موثر، جذاب، قابل دسترس و جایگزین ناپذیر است و می تواند بزرگترین عامل پیشرفت و گسترش دانش ، فرهنگ و ایجاد دوستی و تفاهم بین ملت های جهان باشد.

مقام معظم رهبری درباره اهمیت این موضوع می فرمایند : کتاب ، دروازه ای به سوی جهان گسترده دانش و معرفت است و کتاب خوب یکی از بهترین ابزارهای کمال بشری است. همه دستاوردهای بشر در سراسر عمرجهان، تا آنجا که قابل کتابت بوده است، در میان نوشته هایی است که انسانها پدید آورده اند و می آورند و در این مجموعه بی نظیر آموزشهای آسمانی و درسهای پیامبران به بشر و دانش ها و شناختهایی است که سعادت بشری ، بدون آگاهی از آن امکان پذیر نیست. کسی که با این دنیای زیبا و زندگی بخش، دنیای کتاب ارتباط ندارد ، بی شک از مهمترین دستاورد انسانی و نیز از بیشترین معارف الهی و بشری محروم است...

کتاب آیینه ای است که بخش اعظم ره آورد تمدنهای ماندگار تاریخ را به نمایش می گذارد. کلمه کتاب وارث هرگونه تلاش بشری است و کتابخوانی مقدمه ورود آگاهانه شخص در فعالیتهای اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی است. مطالعه کتاب ، انسان را در تعیین سرنوشت خود وجامعه شریک می کند. قوه ی ابتکار و خلاقیت، روحیه ی آزادیخواهی و بزرگ منشی را تقویت می کند ، حق و باطل ، مصلحت و منفعت و ضرر و زیان و مرزها را به خوبی تشخیص می دهد . اگر ارزش کتاب در جامعه ای رو به کاستی رود ، بدون شک  میراث فکری و فرهنگی آن نسل به نسل دیگر منتقل نخواهد شد و فرهنگ و تمدن آن جامعه از تحرک وامی ماند . دردنیایی که نفوذ علم در متن زندگی انسانی روز به روز بیشتر و عمیق تر و وابستگی زندگی انسانی به علم و زندگی بیشتر و عمیق تر می گردد ، وابستگی و ضرورت رویکرد به کتاب و کتابخوانی، بیشتر احساس می شود . امروزه ، جهان آبستن تحول عظیم فرهنگی است  و لزوماً این تحول به طرف کمال و تکامل انسانی قدم بر نمی دارد . عصری که دهکده جهانی لقب یافته ، هیچ ویژگی خاصی به جز همگون کردن فرهنگ ملل ، آن هم با تولیدات فکری تمدن غرب ندارد. در عرصه فرهنگی که جنگ بین افکار و اندیشه هاست باید از اندیشه های خودی محافظت نمود و درمقابل اندیشه های بیگانه ایستادگی کرد ، و برای این کار راهی به جز مطالعه ی کتابهای مفید و تقویت فکری نسل جوان وجود ندارد. رهبر معظم انقلاب درباره ی وظایف نویسندگان می فرمایند : " نویسندگان و مترجمان و فراهم آوردندگان کتاب، اینان کاری با ارزش و پاداشی بزرگ در کنار مسئولیتی سنگین دارند . در جامعه ی کتابخوان ، پدید آورنده ی کتاب وعرضه ی کننده آن باید گرامی داشته شود و او نیز باید کار خود را با عنایت به تاثیر و اهمیت آن انجام دهد ، غذای فکر و روح ، باید سالم و مقوی عرضه شود و آن کس که جز این عمل کند، خطا یا جنایتی بزرگتر از عرضه کننده ی مواد غذایی ناسالم یا بی مایه مرتکب شده است."

UserName