تبیان، دستیار زندگی
اگر سلام نماز را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که صورت نماز به هم نخورده و کاری هم که عمدی و سهوی آن نماز را باطل می کند مثل پشت به قبله کردن انجام نداده باید سلام را بگوید و نمازش صحیح است .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تشهد و سلام

جا نماز

در رکعت دوم تمام نمازهای واجب و رکعت سوم نماز مغرب و رکعت چهارم نماز ظهر و عصر و عشا باید انسان بعد از

سجده ی دوم بنشیند و در حال آرام بودن بدن تشهد بخواند، یعنی بگوید: "اشهدان لا اله الا الله وحده لا شریک له و

اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل علی محمد و آل محمد".

کلمات تشهد باید به عربی صحیح و به طوری که معمول است پشت سر هم گفته شود.

اگر تشهد را فراموش کند و بایستد و پیش از رکوع یادش بیاید که تشهد را نخوانده ، باید بنشیند و تشهد را بخواند و

دوباره بایستد و آنچه باید در آن رکعت خوانده شود بخواند و نماز را تمام کند و اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید باید نماز را

تمام کند و بعد از سلام نماز تشهد را قضا کند و بنابر احتیاط واجب برای تشهد فراموش شده دو سجده ی سهو به جا

آورد.

مستحب است درحال تشهد بر ران چپ بنشیند و روی پای راست را به کف پای چپ بگذارد و پیش از تشهد بگوید:

"الحمد لله " یا بگوید: "بسم الله و بالله والحمد لله و خیر الأسماء لله "

و نیز مستحب است دست ها را بر ران ها بگذارد و انگشت ها را به یکدیگر بچسباند و به دامان خود نگاه

کند و بعد از تمام  شدن تشهد بگوید: "و تقبل شفاعته و ارفع درجته ".

مستحب است زن ها در وقت خواندن تشهد ران ها را به هم بچسبانند.

بعد از تشهد رکعت آخر نماز مستحب است در حالی که نشسته و بدن آرام است بگوید: "السلام علیک ایها النبی و رحمة

الله و برکاته " و بعد از آن بایدبگوید: "السلام علیکم " و احوط استحبابی آن است که "و رحمة الله و برکاته " رااضافه نماید یا بگوید: "السلام علینا و علی عباد الله الصالحین ".

اگر سلام نماز را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که صورت نماز به هم نخورده و کاری هم که عمدی و سهوی آن نماز را باطل می کند مثل پشت به قبله کردن انجام نداده باید سلام را بگوید و نمازش صحیح است .

اگر سلام نماز را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که صورت نماز به هم خورده است چنانچه پیش از آن که صورت نماز به

هم بخورد کاری که عمدی و سهوی آن نماز را باطل می کند مثل پشت به قبله کردن انجام نداده باشد نمازش صحیح است و اگر پیش از آن که صورت نماز به هم بخورد کاری که عمدی و سهوی آن نماز را باطل می کند انجام داده باشد بنابر احتیاط نمازش باطل است گرچه صحیح بودن آن خالی از قوت نیست .

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.