تبیان، دستیار زندگی
ای بهترین کسی که از او سؤال می کنند و ای بهترین عطا کنندگان ، روزی بده به من و عیال من از فضل خودت ، پس به درستی که تو دارای فضل بزرگی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مستحبات سجده

سجده

در سجده چند چیز مستحب است :

1- کسی که ایستاده نماز می خواند بعد از آنکه سر از رکوع برداشت و کاملا ایستاد و کسی که نشسته نماز می خواند بعد از آن که کاملا نشست برای رفتن به سجده تکبیربگوید.

2- موقعی که مرد می خواهد به سجده برود اول دست ها را و زن اول زانوها را به زمین بگذارد.

3- بینی را به مهر یا چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد.

4- درحال سجده انگشتان دست را به هم بچسباند و برابر گوش بگذارد به طوری که سر آنها رو به قبله باشد.

5- در سجده دعا کند و از خدا حاجت بخواهد و این دعا را بخواند:

"یا خیرالمسؤولین و یا خیرالمعطین ارزقنی و ارزق عیالی من فضلک فانک ذوالفضل العظیم "،

یعنی: ای بهترین کسی که از او سؤال می کنند و ای بهترین عطا کنندگان ، روزی بده به من و عیال من از فضل خودت ، پس به درستی که تو دارای فضل بزرگی

6-بعد از سجده بر ران چپ بنشیند و روی پای راست را بر کف پای چپ بگذارد.

7 -بعد از هر سجده وقتی نشست و بدنش آرام گرفت تکبیر بگوید.

8- بعد از سجده اول بدنش که آرام گرفت "استغفر الله ربی و اتوب الیه " بگوید.

9- سجده را طول بدهد و در موقع نشستن دست ها را روی ران ها بگذارد.

10-برای رفتن به سجده ی دوم در حال آرامی بدن "الله اکبر" بگوید.

11- در سجده ها صلوات بفرستد و اگر آن را به قصد ذکری که در سجده ها دستور داده اند بگوید اشکال ندارد.

12 -در موقع بلند شدن ، دست ها را بعد از زانوها از زمین بردارد.

13 -مردها آرنج ها و شکم را به زمین نچسبانند و بازوها را از پهلو جدا نگاه دارند و زن ها آرنج ها و شکم را بر

زمین بگذارند و اعضای بدن را به یکدیگر بچسبانند و مستحبات دیگر سجده در کتاب های مفصل گفته شده است .

قرآن خواندن در سجده مکروه است و نیز مکروه است برای برطرف کردن گرد و غبار جای سجده را فوت کند و اگر در اثر فوت کردن دو حرف از دهان بیرون آید نماز باطل است . و غیر اینها مکروهات دیگری هم در کتابهای مفصل گفته شده است .


مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.