تبیان، دستیار زندگی
پوشیدن لباس سیاه و چرک و تنگ ، و لباس شرابخوار، و لباس کسی که از نجاست پرهیز نمی کند، و لباسی که نقش صورت دارد. و نیز باز بودن تکمه های لباس و دست کردن انگشتری که نقش صورت دارد، مکروه می باشد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مکروهات و مستحبات لباس نمازگزار

نماز

چند چیز در لباس نمازگزار مکروه است ، و از آن جمله است :

پوشیدن لباس سیاه و چرک و تنگ ، و لباس شرابخوار، و لباس کسی که از نجاست پرهیز نمی کند، و لباسی که نقش صورت دارد. و نیز باز بودن تکمه های لباس و دست کردن انگشتری که نقش صورت دارد، مکروه می باشد.

چند چیز در لباس نمازگزار مستحب است که از آن جمله است :

عمامه با تحت الحنک ، پوشیدن عبا و لباس سفید و پاکیزه ترین لباس ها، و استعمال بوی خوش ، و دست کردن انگشتری عقیق .

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.