تبیان، دستیار زندگی
اگر عمدا در لباس غصبی یا در لباسی که نخ یا دگمه یا چیز دیگر آن غصبی است نماز بخواند،باید آن نماز را با لباس غیر غصبی اعاده نماید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

احکام لباس نماز گزار

نماز

لباس نمازگزار باید مباح باشد و کسی که می داند پوشیدن لباس غصبی حرام است ، اگر عمدا در لباس غصبی یا در

لباسی که نخ یا دگمه یا چیز دیگر آن غصبی است نماز بخواند،باید آن نماز را با لباس غیر غصبی اعاده نماید.

کسی که می داند پوشیدن لباس غصبی حرام است ولی نمی داند نماز را باطل می کند،اگر عمدا با لباس غصبی نماز بخواند، باید آن نماز را با لباس غیر غصبی بخواند.

اگر نداند یا فراموش کند که لباس او غصبی است و با آن ،نماز بخواند، نمازش صحیح است .

ولی اگر خودش آن لباس را غصب کرده باشد و بعدا فراموش کرده و با آن نماز خوانده ،به احتیاط واجب باید آن نماز را اعاده کند.

اگر نداند یا فراموش کند که لباس او غصبی است و در بین نماز بفهمد،چنانچه چیز دیگری عورت او را پوشانده است و

می تواند فورا یا بدون اینکه موالات یعنی پی در پی بودن نماز به هم بخورد لباس غصبی را بیرون آورد، باید آن را بیرون آورد ونمازش صحیح است .

اگر چیز دیگری عورت او را نپوشانده یا نمی تواند لباس غصبی را فورا بیرون آورد یا اگر بیرون آورد پی در پی بودن نماز به هم می خورد، در صورتی که به تعداد یک رکعت هم وقت داشته باشد، باید نماز را بشکند و با لباس غیر غصبی نماز بخواند.

اگر به این مقدار وقت ندارد، باید درحال نماز لباس را بیرون آورد و به دستور نماز برهنگان ، نماز را تمام نماید.

اگر کسی برای حفظ جانش با لباس غصبی نماز بخواند، یا مثلا برای اینکه دزد لباس غصبی را نبرد با آن نماز بخواند،

نمازش صحیح است .

اگر با عین پولی که خمس یا زکات آن را نداده لباس بخرد، نماز خواندن در آن لباس باطل است .

همچنین است اگر به ذمه بخرد و درموقع معامله قصدش این باشد که از پولی که خمس یا زکاتش را نداده بدهد.


مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.