تبیان، دستیار زندگی
عبور یا نشستن در زمینی که مالک دارد ولی اقدامی برای ساخت خانه نکرده و نمی دانیم که مالک راضی است یا نه،چه حکمی دارد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

استفاده از زمین در صورت جهل به رضایت مالک

خانه

سوال : عبور یا نشستن در زمینی که مالک دارد ولی اقدامی برای ساخت خانه نکرده و نمی دانیم که مالک راضی است یا نه، چه حکمی دارد؟

امام خمینی (ره)

مالک باید راضی باشد ولو با قرائن و شواهد.

تحریرالوسیله، 84، بحث مکان نماز گزار، ص 148، م ن

آیت الله اراکی (ره)

رضایت مالک لازم است ولو با قرائن و شواهد.

عروة الوثقی، 1380، ج 1، ص419، م 16

آیت الله بهجت (ره)

اگر شواهد و قرائنی برای رضایت دارد اشکال ندارد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات

آیت الله تبریزی (دام ظلّه)

زمینی که وسیع است و حصار ندارد عبور از آن و نشستن و مانند آن از تصرفات متعارف مانعی ندارد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات

آیت الله خامنه ای (دام ظلّه)

هر گونه تصرف در ملک غیر، متوقف بر رضایت اوست.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات

آیت الله خویی (ره)

رضایت مالک لازم است ولو با قرائن و شواهد.

عروة الوثقی، 1380، ج 1، ص 419، م 16

استفتائات، ص 82، س 198

آیت الله سیستانی (دام ظلّه)

اشکال ندارد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات

آیت الله شبیری زنجانی (دام ظلّه)

رضایت مالک لازم است ولو با قرائن و شواهد.

توضیح المسائل، 1384، ص 215، م 887

آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه)

رضایت مالک لازم است ولو با قرائن و شواهد

هدایة العباد، 1416 هـ . ق، ج 1، ص 116، م 692

توضیح المسائل، ص 179، م 887

آیت الله فاضل لنکرانی (ره)

در زمینهای بزرگ مانعی ندارد و در زمینهای کوچک بدون احراز(اطمینان از) رضایت مالک جایز نیست.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات

آیت الله گلپایگانی (ره)

رضایت مالک لازم است ولو با قرائن و شواهد.

توضیح المسائل، ص 155، با استفاده از م 887

هدایة العباد، 1413 هـ. ق ، ج 1، ص 130 ، م 693

آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه)

اشکالی ندارد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات

آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه)

اجازه یا رضایت مالک لازم است.

متنخب المسائل 1420 هـ. ق، ص 92، م 211

آیت الله وحید خراسانی (دام ظلّه)

رضایت مالک لازم است ولو با قرائن و شواهد.

منهاج الصالحین، ج 2، ص 159، م 541

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.