تبیان، دستیار زندگی
یک فیزیکدان ایتالیایی به نام ولتا ثابت کرد که وقتی رساناهای مختلفی را باهم تماس دهیم، جدایی بارهای الکتریکی (بروز emfیعنی همان نیروی محرکه الکتریکی) پدید می‌آید. در نتیجه تماس در سطح مرزی، بارهای منفی روی یک فلز جمع می‌شوند (فزونی الکترون) و...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پیل گالوانی ولتا

پیل گالوانی ولتا

یک فیزیک دان ایتالیایی به نام ولتا ثابت کرد که وقتی رساناهای مختلفی را باهم تماس دهیم، جدایی بارهای الکتریکی (بروز emfیعنی همان نیروی محرکه الکتریکی) پدید می‌آید.

در نتیجه تماس در سطح مرزی، بارهای منفی روی یک فلز جمع می‌شوند (فزونی الکترون) و روی فلز دیگر بارهای مثبت ظاهر می‌شوند (کمبود الکترون).

پیل گالوانی اولین مولد نیروی محرکه الکتریکی بود که امکان مطالعه جریان الکتریکی را فراهم آورد و برای مقاصد عملی به کار رفت، که در آن انرژی آزاد شده با عبور جریان از مدار را انرژی آزاد شده از واکنش های شیمیایی تأمین می‌کنند، که با عمل پیل همراه هستند.

پیل گالوانی 

پیل گالوانی به احترام گالوانی، فیزیکدان و متخصص علم تشریح ایتالیایی که آزمایش های او محرک بررسی های ولتا بود، نام گذاری شده است.

پدیده کشف شده توسط گالوانی و ولتا عبارت بود از جدایی بار یعنی بروز emf در سطح مشترک بین دو رسانا که در ساختن پیل گالوانی به کار گرفته شد.

پیل گالوانی ولتا

پیل ولتا

ولتا دنبال ایده‌ای بود که جریان الکتریکی مدار را مقداری تغییر دهد. به عبارتی با ایجاد تغییر در ترکیب شیمیای رسانا در اثر عبور جریان، به تعدادی تحولات شیمیای منجر می‌شود و در نتیجه آن ها انرژی داخلی (انرژی شیمیایی) اجسام تشکیل دهنده کاهش می‌یابد و با صرف این کاهش انرژی جریان می‌تواند در مدار باقی بماند.

برای حصول به این نتیجه ولتا با فرو بردن یک تیغه مس و یک تیغه روی در محلول اسید سولفوریک به اولین پیل گالوانی که به پیل ولتا معروف است واقعیت بخشید (برای اینکه پیل نهایی حاصل تلاشهای گالوانی و ولتا بود به آن پیل گالوانی ولتا گویند).

با اتصال تیغه‌های مس و روی (الکترودها) پیل ولتا با رسانا (مثلا یک سیم فلزی)، در این مدار بسته، جریان الکتریکی بوجود می‌آید.

پیل گالوانی ولتا

قاعده ولتا  

در مداری که دارای تعداد دلخواهی از فلزات مختلف باشد emf برابر صفر است.

در فلزات بر اثر عبور جریان هیچ تغییر شیمیایی رخ نمی‌دهد.

در مدار بسته‌ای که توسط رساناهای فلزی تشکیل می‌شود جمع جبری تمام emf ها برابر صفر است (پیش بینی با قانون بقای انرژی).

ساختمان پیل ولتا

پیل ولتا شامل تمام اجزائی است که برای هر پیل گالوانی لازم است. یعنی دو رسانای فلزی (روی و مس) که با رسانای دیگر (محلول اسید سولفوریک) در تماس است. نیروی محرکه یک پیل گالوانیک بستگی به فعالیت (غلظت) عوامل اکسید- احیا شونده که در حال تعادل با الکترودها هستند دارد.

با این حال پیل مناسبی نیست زیرا emf آن که در شروع کار به 107ولت می‌رسد، به سرعت افت می‌کند. به این دلیل معمولا از پیل های دیگری استفاده می‌شود که در انتخاب رساناهای فلزی و محلول رسانا با پیل ولتا متفاوت هستند.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه: نسیم گنجی منش

تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

پیل الکتروشیمیایی

لامپ التهابی