کسی که به واسطه ی تنگی وقت تیمم کرده ، چنانچه بعد از نماز آبی که داشته از دستش برود، اگر چه تیمم خود را نشکسته باشد، در صورتی که وظیفه اش تیمم باشد، باید دوباره تیمم نماید. کسی که آب دارد اگر به واسطه ی تنگی وقت با تیمم مشغول نماز شود و
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

احکام تیمم

دست

اگر از استعمال آب بر جان خود بترسد یا بترسد که به واسطه استعمال آن ،مرض یا عیبی در او پیدا شود یا مرضش طول بکشد یا شدت کند یا به سختی معالجه شود، باید تیمم نماید. ولی اگر آب گرم برای او ضرر ندارد، باید با آب گرم وضو بگیرد یا غسل کند. لازم نیست یقین کند که آب برای او ضرر دارد، بلکه اگر احتمال ضرر بدهد، چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد و از آن احتمال ترس برای او پیدا شود، باید تیمم کند. کسی که مبتلا به درد چشم است و آب برای او ضرر دارد،باید تیمم نماید. اگر به واسطه ی یقین یا ترس ضرر تیمم کند و پیش از نماز بفهمد که آب برایش ضرر ندارد، تیمم او باطل است  و اگر بعد از نماز بفهمد، نمازش صحیح است .کسی که می داند آب برایش ضرر ندارد،چنانچه غسل کند یا وضو بگیرد و بعد بفهمد که آب برای او ضرر داشته ، وضو و غسل او صحیح است .

هرگاه وقت به قدری تنگ باشد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند،  تمام نماز یا مقداری از آن بعد از وقت

 

خوانده می شود، باید تیمم  کند.

 

 ا گر عمدا نماز را به قدری تاخیر بیندازد که وقت وضو یا غسل  نداشته باشد معصیت کرده ، ولی نماز او با

 

تیمم صحیح است .

 

اگر چه احتیاط مستحب آن است که قضای آن نماز را بخواند. کسی که شک دارد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند وقت

 

برای نماز اومی ماند یا نه ، باید تیمم کند.

 

کسی  که به واسطه ی تنگی وقت تیمم کرده ، چنانچه بعد از نماز آبی که داشته از دستش برود، اگر چه تیمم خود را

 

نشکسته باشد، در صورتی که وظیفه اش تیمم باشد، باید دوباره تیمم نماید. کسی  که آب دارد اگر به واسطه ی 

 

 تنگی وقت با تیمم مشغول نماز شود و در بین نماز آبی که داشته از دستش برود، برای نمازهای بعد می تواند با همان

 

 تیمم نماز بخواند.

 

اگر انسانی به قدری وقت دارد که می تواند وضو بگیرد یا غسل کند و نماز را بدون کارهای مستحبی آن

 

مثل اقامه و قنوت بخواند،  باید غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون کارهای مستحبی  آن به  جا آورد.

 

 بلکه اگر به اندازه ی سوره هم  وقت ندارد، باید غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون سوره بخواند.

اگر غیر از آب یا ظرفی که استعمال آن حرام است آب یا ظرف دیگری ندارد مثلا آب یا ظرفش غصبی است و غیر از آن ظرف دیگری ندارد، باید به جای وضو و غسل ، تیمم کند.

کسی که بدن یا لباسش نجس است و کمی آب دارد که اگر با آن وضو بگیرد یا غسل کند برای آب کشیدن بدن یا لباس نمی ماند،باید بدن یا لباس را آب بکشد و با تیمم نماز بخواند. ولی اگر چیزی نداشته باشد که بر آن تیمم کند،باید آب را به مصرف وضو یا غسل برساند و با بدن یا لباس نجس نماز بخواند.

 

 

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .