تبیان، دستیار زندگی
کسی که نماز میت می خواند با وضو یا غسل یا تیمم باشد. و احتیاط مستحب آن است در صورتی تیمم کند که وضو و غسل ممکن نباشد، یا بترسد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند به نماز میت نرسد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مستحبات نماز میت

نماز میت آیت الله منتظری

چند چیز در نماز میت مستحب است :

اول : کسی که نماز میت می خواند با وضو یا غسل یا تیمم باشد. و احتیاط مستحب آن است در صورتی تیمم کند که وضو و غسل ممکن نباشد، یا بترسد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند به نماز میت نرسد.

دوم : اگر میت مرد است امام جماعت یا کسی که فرادی به او نماز می خواند مقابل وسط قامت او بایستد، و اگر میت زن است مقابل سینه اش بایستد.

سوم : پابرهنه نماز بخواند.

چهارم : در هر تکبیر دست ها را بلند کند.

پنجم : فاصله او بامیت به قدری کم باشد که اگر باد لباسش را حرکت دهد به جنازه برسد.

ششم : نماز میت را به جماعت بخواند.

هفتم : امام جماعت تکبیر و دعاها را بلند بخواند وکسانی که با او نماز می خوانند، آهسته بخوانند.

هشتم : در جماعت اگر چه ماموم یک نفر باشد، عقب امام بایستد.

نهم: نمازگزار به میت و مؤمنین زیاد دعا کند.

دهم :پیش از نماز سه مرتبه بگوید: الصلاه .

یازدهم : نماز را در جایی بخوانند که مردم برای نماز میت بیشتر به آنجا می روند.

دوازدهم : زن حائض اگر نماز میت را به جماعت می خواند، در صفی تنها بایستد.خواندن نماز میت در مساجد مکروه است ولی در مسجد الحرام مکروه نیست .


مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.