تبیان، دستیار زندگی
باید تکبیرها و دعاها را طوری پشت سر هم بخواند که نماز از صورت خودخارج نشود. کسی که نماز میت را به جماعت می خواند، باید تکبیرها و دعاهای آن را هم بخواند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نماز میت

مرگ

نماز میت پنج تکبیر دارد و اگر نماز گزار پنج تکبیر به این ترتیب بگوید کافی است :

بعد از نیت و گفتن تکبیر اول بگوید:

"اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله ".

و بعد از تکبیر دوم بگوید:

"اللهم صل علی محمد و آل محمد".

وبعد از تکبیر سوم بگوید:

"اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات ".

و بعد از تکبیر چهارم اگر میت مرد است بگوید:

"اللهم اغفر لهذا المیت " و اگر زن است بگوید:"اللهم اغفر لهذه المیت "

و بعد تکبیر پنجم را بگوید.

بهتر است بعد از تکبیر اول بگوید:

"اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالحق بشیرا و نذیرا بین یدی الساعة ".

و بعد از تکبیر دوم بگوید:

"اللهم صل علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد و ارحم محمدا و آل محمدکافضل ما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید و صل علی جمیع الانبیاء و المرسلین و الشهداء و الصدیقین و جمیع عباد الله الصالحین ".

و بعد از تکبیر سوم بگوید:

"اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات والمسلمین و المسلمات الاحیاء منهم و الاموات تابع بیننا و بینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شی ء قدیر".

و بعد از تکبیر چهارم اگر میت مرداست بگوید:

"اللهم ان هذا عبدک و ابن عبدک و ابن امتک نزل بک و انت خیرمنزول به اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم به منا اللهم ان کان محسنا فزد فی احسانه و ان کان مسیئا فتجاوز عنه و اغفر له اللهم اجعله عندک فی اعلی علیین و اخلف علی اهله فی الغابرین و ارحمه برحمتک یا ارحم الراحمین ".

وبعد تکبیر پنجم را بگوید.

ولی اگر میت زن است بعد از تکبیر چهارم بگوید:

"اللهم ان هذه امتک و ابنة عبدک و ابنة امتک نزلت بک و انت خیر منزول به اللهم انا لانعلم منها الا خیرا و انت اعلم بها منا اللهم ان کانت محسنة فزد فی احسانها و ان کانت مسیئة فتجاوز عنها و اغفر لها اللهم اجعلها عندک فی اعلی علیین و اخلف علی اهلها فی الغابرین و ارحمها برحمتک یا ارحم الراحمین ".

باید تکبیرها و دعاها را طوری پشت سر هم بخواند که نماز از صورت خودخارج نشود.

کسی که نماز میت را به جماعت می خواند، باید تکبیرها و دعاهای آن را هم بخواند.


مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.