تبیان، دستیار زندگی
ناسیه به چه معناست؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ناسیه به چه معناست؟

زن، زن است !

ناسیه یعنی زنی که عادت خود را فراموش کرده است، اگر بیشتر ازده روز خون ببیند، باید روزهایی که خون او نشانه حیض را دارد تا ده روز حیض قرار دهد و بقیه را استحاضه قرار دهد. و اگر نتواند حیض را به واسطه نشانه های آن تشخیص دهد، بنابر احتیاطواجب باید هفت روز اول را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.

بخش دین و اندیشه

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.