تبیان، دستیار زندگی
علم فیزیک رفتار و اثر متقابل ماده و نیرو را مطالعه می‌کند. مفاهیم بنیادی پدیده‌های طبیعی تحت عنوان قوانین فیزیک مطرح می‌شوند....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عید با شیرینی فیزیک

عید با شیرینی فیزیک

علم فیزیک

علم فیزیک رفتار و اثر متقابل ماده و نیرو را مطالعه می‌کند. مفاهیم بنیادی پدیده‌های طبیعی تحت عنوان قوانین فیزیک مطرح می‌شوند.

عید با شیرینی فیزیک

این قوانین به توسط علوم ریاضی فرمول بندی می‌شوند، به طوری که قوانین فیزیک و روابط ریاضی باهم در توافق بوده و مکمل هم هستند و دوتایی قادرند کلیه پدیده‌های فیزیکی را توصیف نمایند.

تاریخچه علم فیزیک

از روزگاران باستان مردم سعی می‌کردند رفتار ماده را بفهمند. و بدانند که : چرا مواد مختلف خواص متفاوت دارند؟ ، چرا برخی مواد سنگینترند؟ و ... همچنین جهان ، تشکیل زمین و رفتار اجرام آسمانی مانند ماه و خورشید برای همه معما بود.

قبل از ارسطو تحقیقاتی که مربوط به فیزیک می‌شد ، بیشتر در زمینه نجوم صورت می‌گرفت. علت آن در این بود که لااقل بعضی از مسائل نجوم معین و محدود بود و به آسانی امکان داشت که آن ها را از مسائل فیزیک جدا کنند. در برابر سؤالاتی که پیش می‌آمد گاه خرافاتی درست می‌کردند، گاه تئوری هایی پیشنهاد می‌شد که بیشتر آن ها نادرست بود.

عید با شیرینی فیزیک

این تئوری ها اغلب برگرفته از عبارت های فلسفی بودند و هرگز به وسیله تجربه و آزمایش تحقیق نمی‌شدند و بعضی مواقع نیز جواب هایی داده می‌شد که لااقل به صورت اجمالی و با تقریب کافی به نظر می‌رسید.

جهان به دو قسمت تقسیم می‌شد: جهان تحت فلک قمر و مابقی جهان. مسائل فیزیکی اغلب مربوط به جهان زیر ماه بود و مسائل نجومی مربوط به ماه و آن طرف ماه نیز «فیزیک ارسطو» یا به طور صحیحتر «فیزیک مشائی» بود که در چند کتاب مانند «فیزیک» ، « آسمان» ، « آثار جوی» ، « مکانیک» ، « کون و فساد» و حتی «مابعدالطبیعه» دیده می‌شد.

تا این که در قرن ١٧ ، گالیله برای اولین بار به منظور قانونی کردن تئوری های فیزیک، از آزمایش استفاده کرد. او تئوری ها را فرمول بندی کرد و چندین نتیجه از دینامیک و اینرسی را با موفقیت آزمایش کرد. پس از گالیله، اسحاق نیوتن، قوانین معروف خود (قوانین حرکت نیوتن) را ارائه کرد که به خوبی با تجربه سازگار بودند.

عید با شیرینی فیزیک

بدین ترتیب فیزیک جایگاه علمی و عملی خود را یافت و روز به روز پیشرفت کرد، مباحث آن گسترده‌تر شد، تا آنجا که قوانین آن از ریزترین ابعاد اتمی تا وسیع ترین ابعاد نجومی را شامل می‌شود.

اکنون فیزیک مانند زنجیری محکم با بقیه علوم مرتبط است و هنوز هم به سرعت در حال گسترش و پیشرفت می‌باشد.

شما می توانید در مرکز یادگیری سایت تبیان با انجام چندین فعالیت تعاملی،  با مفاهیم متفاوت فیزیکی آشنا شوید و مشاهده کنید که در کدام قسمت های زندگی خود فیزیک و مفاهیم فیزیک مشاهده می شود.

در این قسمت شما می توانید با مفاهیم نور، موج، انرژی، گرما، الکتریسیته، مغناطیس، مکانیک و فیزیک جدید آشنا شوید.

برای آشنایی با مفاهیم نور کلیک نمایید.

برای آشنایی با مفاهیم موج کلیک نمایید.

برای آشنایی با مفاهیم انرژی کلیک نمایید.

برای آشنایی با مفاهیم گرما کلیک نمایید.

برای آشنایی با مفاهیم الکتریسیته کلیک نمایید.

برای آشنایی با مفاهیم مغناطیس کلیک نمایید.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه و تنظیم : نوربخش