تبیان، دستیار زندگی
پس از تجربه احزابی مانند ایران نوین، پان ایرانیست، مردم و حزب ایرانیان و عدم موفقیت آنها، شاه به فكر ایجاد حزب جدیدی می افتد تا همه احزاب قبلی را در آن ادغام كند. حزب جدید كه عضویت در آن برای ایرانیان اجباری بود، رستاخیز نام گرفت. شاه معتقد بود كه همه بای
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تولد حزب رستاخیز به روایت اسناد فوق سری


پس از تجربه احزابی مانند ایران نوین، پان ایرانیست، مردم و حزب ایرانیان و عدم موفقیت آنها، شاه به فكر ایجاد حزب جدیدی می افتد تا همه احزاب قبلی را در آن ادغام كند.
حزب جدید كه عضویت در آن برای ایرانیان اجباری بود، رستاخیز نام گرفت. شاه معتقد بود كه همه باید عضو این حزب شوند و یا در غیر این صورت از ایران خارج شوند.

حزب رستاخیز-اسناد

سمدی در مورد پخش دستور محمد رضا پهلوی از رادیو مبنی بر تشكیل حزب رستاخیز

حزب رستاخیز-اسناد

آیا علم، اقبال، شریف امامی و ... می توانند با هم در حزب رستاخیز به تفاهم برسند؟

حزب رستاخیز-اسناد

گزارش ساواك در مورد حزب رستاخیز

حزب رستاخیز-اسناد

سخنان محمد رضا پهلوی و از بین رفتن احزاب قبلی و ایجاد حزب جدید.

حزب رستاخیز-اسناد

شایع شده است وضع كنونی حزب رستاخیز به مراتب بدتر از احزلب سابق است...

حزب رستاخیز-اسناد

كاهش محبوبیت حزب رستاخیز

حزب رستاخیز-اسناد

بررسی مرامنامه و اساسنامه حزب رستاخیز در وزارت كار

حزب رستاخیز-اسناد

اظهار نظرهایی در مورد تشكیل حزب رستاخیز

حزب رستاخیز-اسناد

نگاه ها به حزب رستاخیز

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان


منبع : مرکز اسناد