تبیان، دستیار زندگی
اگر غذا لای دندان مانده باشد و داخل دهان خون بیاید،چنانچه انسان نداند که خون به غذا رسیده ، آن غذا پاک است . و اگر خون به آن برسد، بنابراحتیاطواجب نجس می شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نجاست دهان

دندان مصنوعی

اگر بدن حیوان به عین نجس مثل خون ، یا متنجس مثل آب نجس ،آلوده شود،چنانچه آنها برطرف شود، بدن آن حیوان پاک می شود. وهمچنین است باطن بدن انسان مثل توی دهان و بینی . مثلا اگرخونی از لای دندان بیرون آید و در آب دهان ازبین برود، آب کشیدن توی دهان لازم نیست . ولی اگر دندان عاریه در دهان نجس شود، باید آن را آب بکشند، به احتیاط واجب .

اگر غذا لای دندان مانده باشد و داخل دهان خون بیاید،چنانچه انسان نداند که خون به غذا رسیده ، آن غذا پاک است . و اگر خون به آن برسد، بنابراحتیاطواجب نجس می شود.

جایی را که انسان نمی داند از ظاهر بدن است یا باطن آن ،اگر نجس شود، لازم نیست آب بکشد، اگر چه آب کشیدن احوط است .

اگر گرد و خاک نجس به لباس و فرش و مانند اینها بنشیند،چنانچه هر دو خشک باشند، نجس نمی شود. و اگر گرد و خاک یا لباس و مانند اینها ترباشد، باید محل نشستن گرد و خاک را آب بکشند.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.