سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
همه‌ی آنچه لازم است در مورد ویروس کرونای جدید (COVID-19)، بدانید و بخوانید و بپرسید و ببینید
به موجب بند الف ماده 107 ق. آ. د. مدنی می تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می نماید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شرایط پس گرفتن دادخواست


به موجب بند الف ماده 107 ق. آ. د. مدنی می تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می نماید.

دادخواست-حقوق

استرداد دادخواست، دعوا به معنای اخص را زایل نمی کند. بنابراین اعتبار امر مختومه را ندارد و خواهان علی القاعده می تواند دعوا را از نو اقامه کند. اما باید دادخواست جدیدی با رعایت تمامی شرایط قانونی، از جمله پرداخت هزینه دادرسی تقدیم کند.

نکته: استرداد دادخواست تجدید نظر در ماده 363 ق. آ. د. مدنی پیش بینی شده است.

استرداد دعوا:

به موجب بند ب ماده 107 ق. آ. د. مدنی خواهان می تواند مادام که دادرسی تمام نشده دعوای خود را مسترد نماید. استرداد دعوا مادامی که دادرسی تمام نشده با رعایت سایر شرایط پذیرفته شود.

بین ختم دادرسی و تمام شدن دادرسی تا اعلام ختم دادرسی، دادگاه می تواند تصمیماتی اتخاذ و اقداماتی به مفهوم و اعم واژه انجام دهد. بنابراین، در صورتی که، برای مثال در دعوای مطالبه اجرت المثل دادگاه پس از رسیدگی های لازم و احراز مالکیت خواهان و غاصبانه بودن ید خوانده، قرار کارشناسی به منظور تعیین اجرت المثل ملک صادر کند و نظر کارشناس به دفتر دادگاه برسد و این امر به طرفین ابلاغ و مهلت اعتراض تمام شود می توان پذیرفت که دادرسی تمام شده است.

نکته: با توجه به بند ج ماده 107 ق. آ. د. مدنی در استرداد دعوا قبل از ختم مذاکرات اصحاب دعوا نیازی به رضایت خوانده نمی باشد.

هرگاه دعوا مسترد شود اعمال دادرسی انجام شده نیز منتفی می شود. در نتیجه تحقیق و معاینه محلی، ادعای جعل و... کان لم یکن تلقی می شود

ختم مذاکرات اصحاب دعوا مقطعی است که ادعاها، ادله و استدلالات اصحاب دعوا متناظراً مطرح و شنیده شده و یا فرصت و امکان طرح آن داده شده و دادگاه در جهت صدور رأی قاطع تشکیل جلسه رسیدگی دیگری که اصحاب دعوا در آن دعوت شوند را لازم نمی داند.

نکته: استرداد دعوا، پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا، به موجب بند ج ماده 107 ق. آ. د. مدنی در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا اینکه خواهان به طور کلی از دعوای خود صرف نظر نماید.

دادخواست-حقوق

آثار استرداد دعوا:

1- در صورت استرداد دعوا در مرحله نخستین و حصول شرایط آن، دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند (بند ب ماده 107) و تفاوتی نمی نماید که استرداد دعوا قبل از ختم مذاکرات اصحاب دعوا و یا پس از ختم مذاکرات، با رضایت خوانده باشد. قرار رد دعوا در این مورد نیز همان آثاری را دارد که قرار رد دعوا در سایر موارد دارد. در نتیجه قرار مزبور از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نمی باشد.

2- در صورت تعدد خواندگان، در دعاوی قابل تجزیه، دعوا ممکن است نسبت به برخی از آن ها مسترد شود. در این صورت، اگر استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا باشد، رضایت خوانده یا خواندگانی لازم است که دعوا نسبت به آن ها مسترد گردیده و قرار رد دعوا تنها نسبت به آن ها صادر می شود.

نکته: در دعاوی غیر قابل تجزیه استرداد دعوا نسبت به بعضی از خواندگان مسموع نمی باشد.

3- هرگاه دعوا مسترد شود اعمال دادرسی انجام شده نیز منتفی می شود. در نتیجه تحقیق و معاینه محلی، ادعای جعل و... کان لم یکن تلقی می شود. لیکن هرگاه در پرونده اقرار شده و یا امری احراز شده باشد (مانند مجعولیت سند) باید پذیرفت که در صورت استرداد دعوا، عناصر مزبور اعتبار خود را از دست نمی دهد.

استرداد دعوا، پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا، به موجب بند ج ماده 107 ق. آ. د. مدنی در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا اینکه خواهان به طور کلی از دعوای خود صرف نظر نماید

صرفنظر کردن از دعوا:

با توجه به بند ج ماده 107 ق. آ. د. مدنی هرگاه خواهان پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا، دعوای خود را مسترد نماید، اگر خوانده راضی باشد. دادگاه قرار رد دعوا را صادر می کند اما اگر خوانده راضی نباشد خواهان تنها در صورتی می تواند دعوای خود را مسترد کند که به طور کلی از دعوای خود صرفنظر نموده باشد.

نکته: در پی صرف نظر کردن از دعوا قرار سقوط دعوا صادر می گردد که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می باشد.

فرآوری: هانیه اخباریه

بخش حقوق تبیان


منابع: همشهری

آیین دادرسی دکتر شمس

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین