تبیان، دستیار زندگی
بول و غائط انسان و هر حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد که اگر رگ آن بول و غائط انسان و هر حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می کند، نجس است. ولی فضله حیوانات کوچک مثل پشه و مگس که گوشت ندارد، پاک است .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا فضله پرندگان نجس است؟

پرنده

بول و غائط انسان و هر حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می کند، نجس است. ولی  فضله حیوانات کوچک مثل پشه و مگس که گوشت ندارد، پاک است .

فضله پرندگان حرام گوشت، نجس است. بول و غائط حیوان نجاستخوار، نجس است. و همچنین است بول و غائط حیوانی که انسان آن را وطی کرده، یعنی با آن نزدیکی نموده، و گوسفندی که استخوان آن از خوردن شیر خوک،

محکم شده است .

بخش احکام اسلامی تبیان


مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.