تبیان، دستیار زندگی
احرام بستن در جامه چرکین و اگر جامه در حال احرام چرک شود بهتر آن است که مکلف مادامی که در حال احرام است آن را نشوید ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مکروهات احرام

حضرت محمد ص

مکروهات احرام

مسئله 303- مکروهات احرام چند چیز است :

1- احرام در جامه سیاه (1) ، و افضل احرام در جامه سفید است .

2- خوابیدن محرم بر رخت (2) و بالش زرد رنگ .

3- احرام بستن در جامه چرکین و اگر جامه در حال احرام چرک شود بهتر آن است که مکلف مادامی که در حال احرام است آن را نشوید (3) .

4- احرام بستن در جامه راه راه (4) .

5- استعمال حنا (5) پیش از احرام در صورتی که اثر آن تا حال احرام باقی  بماند.

6- حمام رفتن (6) و اولی آن است که محرم بدن خود را با کیسه و مثل آن نساید.

7- لبیک گفتن محرم در جواب کسی که او را صدا نماید (7) .

1- آیة الله سیستانی ، آیة الله تبریزی : بلکه احوط ترک آن است .

آیة الله گلپایگانی ، آیة الله صافی : بلکه اولی ترک پوشیدن هر پارچه رنگ شده است مگر رنگ سبز که در بعضی روایات معتبره استثناء شده است .

2- آیة الله صانعی : بر فراش .

آیة الله بهجت : بر بالش سیاه رنگ .

3- آیة الله مکارم : ولی می تواند آنها را تبدیل به احرامی تمییز کند.

4- آیة الله سیستانی : احرام بستن در جامه نقشه دار و مانند آن .

آیة الله بهجت : این مورد در مناسک ایشان نیامده است .

5- آیة الله مکارم : اگر قصد زینت داشته باشد اشکال دارد و فرقی میان حنا و رنگهای امروز نیست .

آیة الله گلپایگانی ، آیة الله صافی : با قصد زینت خلاف احتیاط است .

آیة الله بهجت : استعمال حنا پیش از احرام و در صورتیکه اثر آن تا حال احرام باقی  بماند.

6- آیة الله مکارم : کراهت حمام رفتن ثابت نیست ولی بدن خود را با کیسه و مثل آن نمالد.

آیة الله سیستانی ، آیة الله تبریزی : اولی بلکه احوط آن است که محرم بدن خود را با کیسه و مثل آن نساید.

7- آیة الله سیستانی ، آیة الله تبریزی : بلکه احوط ترک آن است .

آیة الله اراکی ، آیة الله فاضل : و همچنین ساییدن صورت ، چنانچه نداند موجب بیرون آمدن خون می شود و همچنین کشتی  گرفتن .

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.