مستحب است مکلف برای دخول مسسجدالحرام غسل بنماید (1) و همچنین مستحب است با پای برهنه و با حالت سکینه و وقار وارد شود و هنگام ورود از در بنی شیبه وارد شود و گفته اند که باب بنی شیبه ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مستحبات دخول مکه مکرمه و مسجد الحرام

حضرت محمد ص

مستحبات دخول مکه معظمه

مسئله 529 -

 برای دخول مکه معظمه نیز مستحب است مکلف غسل بنماید. و هنگامیکه وارد مکه می شود با حالت تواضع وارد شود، و کسی که از راه مدینه برود از بالای مکه داخل شده و وقت بیرون آمدن از پایین آن بیرون آید.

آداب دخول مسجدالحرام

مسئله 530-

مستحب است مکلف برای دخول مسسجدالحرام غسل بنماید (1) و همچنین مستحب است با پای برهنه و با حالت سکینه و وقار وارد شود و هنگام ورود از در بنی شیبه وارد شود و گفته اند که باب بنی شیبه در حال کنونی مقابل باب السلام است بنابراین نیکو این است که شخص از باب السلام وارد شده و مستقیما بیاید تا از ستونها بگذرد.

1 - آیة الله سیستانی : این غسل در مناسک ایشان مذکور نیست . و مستحب است بر در مسجدالحرام ایستاده بگوید: السلام علیک أیها النبی  و رحمة الله و برکاتة ، بسم الله و بالله وما شاء الله ، السلام علی أنبیاء الله و رسله ، السلام علی الله السلام علی إبراهیم خلیل الله ، والحمدلله رب العالمین .

و در روایت دیگر وارد است که نزد در مسجد بگوید: بسم الله وبالله و من الله و إلی الله وماشاء الله و علی ملة رسول الله صلی  الله علیه و آله و خیر الاسماء لله ، والحمدلله والسلام علی رسول الله ، السلام علی  محمد بن عبدالله ، السلام علیک أیها النبی و رحمة الله و برکاته ، السلام علی  أنبیاء الله و رسله ، السلام علی خلیل الله الرحمن السلام علی المرسلین والحمدلله رب العالمین ، السلام علینا و علی  عباد الله الصالحین ، أللهم صل علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت و ترحمت علی إبراهیم و آل إبراهیم إنک حمید مجید اللهم صل علی محمد و آل محمد عبدک و رسولک اللهم صل علی إبراهیم خلیلک و علی أنبیائک و رسلک و سلم علیهم ، و سلام علی  المرسلین والحمدلله رب العالمین اللهم افتح لی أبواب رحمتک واستعملنی فی طاعتک و مرضاتک واحفظنی  بحفظ الایمان أبدا ما أبقیتنی جل ثناء وجهک ، الحمدلله الذی جعلنی من وفده وزواره و جعلنی  ممن یعمر مساجده ، وجعلنی ممن یناجیه أللهم إنی عبدک و زائرک فی بیتک و علی کل مأتی حق لمن أتاه وزاره ، و أنت خیر مأتی  و أکرم مزور فأسألک یا الله یا رحمن بأنک أنت الله لا إله إلا أنت وحدک لا شریک لک بأنک واحد احد صمد لم تلد ولم تولد ولم یکن له (لک خ ل ) کفوا أحد، و أن محمدا عبدک و رسولک صلی  الله علیه و علی أهل بیته یا جواد یا کریم یا ماجد یا جبار یا کریم أسألک أن تجعل تحفتک إیای بزیارتی أول بزیارتی إیاک أول شی ء تعطینی فکاک رقبتی من النار.

پس سه مرتبه می گوید:أللهم فک رقبتی من النار پس می گوید: و أوسع علی من رزقک الحلال الطیب وادرأ عنی شر شیاطین الجن والانس و شر فسقة العرب والعجم .پس (1) داخل مسجدالحرام شود و رو به کعبه دستها را بلند نموده و بگوید:

1 - آیة الله سیستانی : این فراز از دعا در مناسک ایشان مذکور نیست . أللهم إنی أسألک فی مقامی  هذا وفی أول مناسکی أن تقبل توبتی و أن تتجاوز عن خطیئتی وأن تضع عنی  وزری ، الحمدلله الذی بلغنی بیته الحرام أللهم إنی أشهد أن هذا بیتک الحرام الذی  جعلته مثابه للناس و أمنا مبارکا وهدی للعالمین أللهم إنی عبدک والبلد بلدک والبیت بیتک جئت أطلب رحمتک و أؤم طاعتک مطیعا لأمرک راضیا بقدرک أسألک مسألة الفقیر إلیک الخائف لعقوبتک أللهم لی أبواب رحمتک واستعملنی بطاعتک و مرضاتک . بعد (1) خطاب می کند بسوی کعبه و می گوید:

1 - آیة الله سیستانی ، آیة الله بهجت : این فراز از دعا در مناسک ایشان مذکور نیست .

ألحمدلله الذی عظمتک و شرفک و کرمک وجعلک مثابة للناس و امنا مبارکا و هدی للعالمین .

و مستحب است وقتی که محاذی حجرالاسود شد بگوید: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشریک له و أن محمدا عبده و رسوله آمنت لاببه و کفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزی و بعبادة الشیطان وبعبادة کل ند یدعی  من دون الله .

و هنگامی  که نظرش به حجرالاسود افتاد متوجه بسوی او شود و بگوید: ألحمدلله الذی هدانا لهذا وما کنا لنهتدی لو لا أن هدانا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر من خلقه ولله أکبر مما أخشی و اخذر، لا إله إلا الله وحده لا شریک له ، له الملک وله الحمد یحیی ویمیت ویمیت و یحیی وهو حی لایموت بیده الخیر و هو عبی کل شی ء قدیر، الهم صل علی محمد وال محمد و بارک علی محمد و آله کأفضل ما صلیت وبارکت وترحمت علی إبراهیم و آل إبراهیم إنک حمید مجید، و سلام علی جمیع النبیین والمرسلین والحمدلله رب العالمین أللهم إنی  اومن بوعدک وأصدق رسلک وأتبع کتابک .

و در روایت معتبر وارد شده است که وقتی که نزدیک حجرالاسود رسیدی دستهای  خود را بلند کن و حمد و ثنای الهی را بجا آورد، و صلوات بر پیغمبر بفرست و از خداوند عالم بخواه که حج تو را قبول کند پس از آن حجر را بوسیده و استلام نما. و

اگر بوسیدن ممکن نشد استلام نما. و اگر آن هم ممکن نشد اشاره به آن کن و بگو: أللهم أمانتی أدیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافاة أللهم تصدیقا بکتابک وعلی سنة نبیک صلواتک علیه و آله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک و أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله و کفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزی و عبادة الشیطان و عبادة کل ند یدعی من دون الله . و اگر نتوانی همه را بخوانی بعضی را بخوان و بگو: أللهم إلیک بسطت یدی وفیما عندک عظمت رغبتی فاقبل سبحتی واغفر لی  وارحمنی ، أللهم إنی  أعوذ بک من الکفر والفقر و مواقف الخزی فی الدنیا والاخرة .

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .