سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
همه‌ی آنچه لازم است در مورد ویروس کرونای جدید (COVID-19)، بدانید و بخوانید و بپرسید و ببینید
تولید علم به معنای ارتباط با حقیقت هستی و حقایق مرتبط با آن، به معنای درك درست از حقیقت چیزها و موجودات و تسلط و تسخیر آن هاست. چنین تسلط و تسخیری عین قدرت و توانایی است.این همان ثروت واقعی است كه انسان درجست وجوی آن است. چنین قدرت و ثروتی است كه انسان ر
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تولید علم همگام با تولید ثروت


 تولید علم به معنای ارتباط با حقیقت هستی و حقایق مرتبط با آن، به معنای درك درست از حقیقت چیزها و موجودات و تسلط و تسخیر آن هاست. چنین تسلط و تسخیری عین قدرت و توانایی است.این همان ثروت واقعی است كه انسان درجست وجوی آن است. چنین قدرت و ثروتی است كه انسان را به سعادت واقعی می رساند.


جهاد اقتصادی

علم به معنای دانش و دانایی، ارتباط تنگاتنگی با قدرت تسخیری بشر دارد؛ زیرا علم انسان به خود و دیگری وی را قادر به تصرفات در خود و دیگری نموده و فرصت خلافت الهی را به وی بخشیده است. روح الهی كه در كالبد بشریت دمیده شده، این ظرفیت را داراست كه علم اسمایی داشته باشد. از این رو خداوند خلافت انسان بر همه هستی و كائنات را پس از دمیده شدن روح خاص و تعلیم علم اسمایی قرار داده و از فرشتگان ساحت قدس به نیابت از همه كائنات خواسته تا در برابر آدم(ع) به عنوان نمونه نخستین انسان كامل سجده برده و اطاعت و مظهریت ربوبیت او را بپذیرند و پروردگاری انسان برای كمال یابی خود را با سجده نشان دهند. (بقره، آیات 30 تا 37)

بنابراین، علم به یك معنا شناخت موجودات هستی و آگاهی از آن كه در آیات قرآنی به عنوان علم الاسماء از آن یاد شده، علم قدرت و تسخیر است كه در سایه سار آن انسان می تواند خلافت و ربوبیت نماید. همه انسان ها از چنین ظرفیتی برخوردارند و تنها كاری كه می بایست انجام دهند فعلیت بخشی به این قدرت نهفته و سرشته در ذات است كه از آن در تعابیر اسلامی به متاله و خدایی شدن یاد می كنند.

این همان ثروت واقعی است كه انسان درجست وجوی آن است. چنین قدرت و ثروتی است كه انسان را به سعادت واقعی می رساند.

 تولید علم به معنای تولید قدرت و ثروت می بایست در دستور كار هر انسان و جامعه انسانی قرار گیرد؛ چرا كه هدف آفرینش و فلسفه آن تنها از این راه تحقق می یابد و شدنی می شود. پس می توان گفت كه دانایی توانایی و دانش همان قدرت و ثروت است

 تولید علم به معنای تولید قدرت و ثروت می بایست در دستور كار هر انسان و جامعه انسانی قرار گیرد؛ چرا كه هدف آفرینش و فلسفه آن تنها از این راه تحقق می یابد و شدنی می شود. پس می توان گفت كه دانایی توانایی و دانش همان قدرت و ثروت است.

تجاری سازی تولید علم و مقام خلافت انسانی 

اكنون این پرسش مطرح می شود كه تجاری سازی تولید علم به چه معنایی است؟ لازم است به این نكته پیش از پاسخ به پرسش اصلی توجه داده شود كه یكی از مسئولیت ها و مأموریت های بشر در زمین به عنوان خلیفه، استعمارالارض (آبادانی زمین) است. بنابراین، خلافت انسانی مقتضی است كه انسان نه تنها خود را به بلوغ كمالی برساند، بلكه موجودات زمینی را از طریق آبادسازی به كمال برساند.

جهاد اقتصادی

همچنین مسئولیت انسانی تنها در قبال خود نیست، بلكه انسان مسئولیت دارد تا دیگران را از جمله نوع بشر را نیز به كمال برساند. این بدان معناست كه راه دست یابی به كمال در انسان از طریق كمال بخشی به دیگران می گذرد. این گونه است كه تولید علم به عنوان مقدمه كمال یابی خود شخص مطرح می شود و كمال هر شخص انسانی در كمال جامعه و جهان است.

اگر انسان مأموریت و وظیفه دارد تا تولید علم كند تا به كمال برسد، لازمه آن است تا از این شناخت و علم خود به درستی بهره گیرد. تولید علم به معنای شناخت حقایق هستی و دانایی و آگاهی نسبت به آن، به معنای قدرت تسخیر و تصرف است. بنابراین، هر انسان و جامعه انسانی، در تولید علم بایستی به این نكته توجه داشته باشد كه در چیزها تصرفاتی را انجام دهد كه كمال یابی خود و دیگران را تسریع بخشد و ثروت واقعی را برای جوامع بشری و دیگران فراهم آورد. از این رو تولید علم با تصرفات در موجودات ارتباط می یابد. این كه انسان نسبت به اموری چون اتم ها آگاهی و دانایی یابد و حقیقت آن را دریابد، از آن روست كه بتواند در آن تصرفاتی در راستای اهداف و فلسفه آفرینش خود و دیگران پدید آورد. به عنوان نمونه تصرفات در هسته های اتم برای تولید انرژی یا شناخت ژنوم انسانی برای تغییرات مطلوب در راستای اهداف آفرینش، امری لازم و بایسته است و خلافت انسانی و مظهریت در ربوبیت مقتضی این است.

تجاری سازی تولید علم به معنای بهره مندی درست از علم و تولید آن است. به این معنا كه اگر علمی تولید می شود و دانایی و آگاهی نسبت به امری چون هسته و ژنوم انسانی به دست می آید، می بایست این دانش و دانایی در خدمت اهداف و فلسفه آفرینش قرار گیرد كه از آن به تجاری سازی تولید علم یاد می شود.

 تجاری سازی تولید علم به معنای تولید علم با هدف و انگیزه مناسب و مطلوب و درست است؛ چرا كه بی تجاری سازی تولیدات علمی، نمی توان از خلافت و مظهریت پروردگاری انسان سخن به میان آورد.

 تجاری سازی تولید علم به معنای تولید علم با هدف و انگیزه مناسب و مطلوب و درست است؛ چرا كه بی تجاری سازی تولیدات علمی، نمی توان از خلافت و مظهریت پروردگاری انسان سخن به میان آورد

با این بیان دانسته شد كه مراد از تجاری سازی تولید علم چیست؛ چرا كه تجاری سازی در این جا تنها به عنوان نمادی از بهره مندی درست از علم و تولید آن است؛ زیرا علم بی منفعت همانند زنبور بی عسل است. تجاری سازی تولید علم به علم، كمال واقعی می بخشد و هدف و فلسفه درست آن را به نمایش می گذارد. در غیر این صورت هرگونه آگاهی و دانایی نسبت به حقایق واشیا، آگاهی بی ارزش است؛ زیرا هدفی را تعقیب نمی كند و تغییری را ایجاد نمی كند، افزون بر این كه برخلاف مأموریت و مسئولیت انسانی در امر آبادانی و تغییر درست و مناسب در زمین است كه در آیه61 سوره هود به آن اشاره شده است.

شكل گیری زنجیره تجاری سازی تولید علم و ثروت 

خردمندان به سبب این كه حقایق را به درستی می شناسند و در چارچوب فلسفه آفرینش، در آنها تصرف و تغییر ایجاد می كنند، موجب كمال بخشی به آن ها می شوند، در حالی كه رفتار توده های مردم موجب افساد در آن می شود. دانش و دانایی می بایست خردمندانه باشد تا قطعات پازل به درستی شناخته و چیده شود و قرار گرفتن هر قطعه ای موجب كمال و تكمیل آن شود.

هر چند كه به ظاهر علم شیمی از ریاضی یا علم فیزیك یا حتی علوم انسانی چون حقوق جداست، ولی باید توجه داشت كه همه این علوم بایستی در یك واحد دیده شود تا بتواند چنان كه هست خودنمایی كرده و تأثیرگذار باشد. تولید علم نیز می بایست این گونه مكمل یك دیگر باشد و تجاری سازی و بهره مندی بشر از علم و تولید آن نیز باید به صورت زنجیره ای دیده شود.

جهاد اقتصادی

شكل گیری زنجیره تجاری سازی تولید علم منجر به تولید ثروت می شود و این ثروت است كه فرصت های برابر كمالی را برای جامعه بشری فراهم می آورد و هر كسی عادلانه می تواند از سهم و قسط خویش از زمین و امكانات و ثروت بهره مند شود و خود را به كمال برساند و مظهریت ربوبیت را به دست آورد.

اگر فرآیند زنجیره تولید به درستی شناخته و پیموده شود، می تواند جامعه برتر را تحقق بخشد و زنجیره تولید دانش و تبدیل آن به فناوری و تجاری سازی یعنی تمدن سازی اسلامی. این بدان معنا خواهد بود كه جامعه برتر ایمانی شكل گیرد و الگو و نمونه ای برای بشریت شود.

البته تحقق كامل فرآیندی از تولید علم تا تبدیل آن به فن آوری و تجاری سازی و بهره مندی از آن در شكل تغییر و تصرف و تبدیل به ثروت همگانی نیازمند نقشه راه و همت مضاعف و كار مضاعف است.

البته دشمنان نیز به این مسئله آگاه هستند و برای مقابله با ایجاد چنین روحیه ای بسیج شده اند. آنان برای مقابله با هدف برتر جامعه ایمانی یعنی ایجاد تمدن اسلامی مبتنی بر عدالت و استكبارستیزی و ستم ستیزی، نقشه راهی را كشیده اند كه می بایست به عنوان نقشه راه شیطان آن را شناخت و برخلاف آن برنامه ریزی كرد و عكس آن عمل نمود.

هراس دشمنان از الگو شدن نمونه موفق اسلامی

ترس دشمنان از تولید علم به قصد تبدیل به فن آوری و تجاری سازی از آن روست كه تمدن اسلامی در سایه شكوفایی اقتصادی فراگیر در عصر كنونی ایجاد شود و به عنوان الگو به جهان و جهانیان معرفی شود، لذا تمام همت خویش را مبذول این معنا كرده اند تا از این تحول و دگرگونی مثبت جلوگیری كنند.

آن چه موجب هراس دشمنان امت اسلام و ایران اسلامی است، تبدیل ایران به یك نظام و جامعه برتر در جامعه جهانی است؛ زیرا می تواند به عنوان الگوی رهایی و عدالت خواهی و روحیه خودباوری در جهان مطرح شود و بساط دشمنان بشریت را برچیند.

بخش اقتصاد تبیان

منبع:روزنامه کیهان

لینک مرتبط:

به فرمایشات رهبری عمل شده است؟

جهاد اقتصادی و افق 14 سال پیش رو

بازار سکه و شعار جهاد اقتصادی

کسب روزی حلال نوعی جهاد

جهاد اقتصادی و پیشرفت بومی

جهاد اقتصادی با تکیه بر مبانی دین

ملزومات تحقق جهاد اقتصادی

آیا شرایط حاضر عادلانه است؟

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین