تبیان، دستیار زندگی
بیرون آوردن خون از بدن دیگری مثل حجامت کردن او یا دندان او را کشیدن حرام نیست (1) . 1 - آیة الله فاضل : در حال ضرورت حرام نیست ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بیرون آوردن خون از بدن

حج

بیرون آوردن خون است از بدن خود.

مسئله 450-

بیرون آوردن خون از بدن دیگری مثل حجامت کردن او یا دندان او را کشیدن حرام نیست (1) .

1 - آیة الله فاضل : در حال ضرورت حرام نیست .

مسئله 451 -

جایز نیست (1) به مثل خراشیدن بدن خون از آن بیرون آورد، و همینطور به مسواک (2) نمودن خون از بن دندانها بیرون آورد.

1 - آیة الله سیستانی : بنابر احتیاط واجب . (مناسک ، ص 198) .

آیة الله مکارم : مکروه است .

2 - آیة الله تبریزی ، آیة الله سیستانی : مسواک زدن عیبی ندارد گرچه بداند خون خارج می شود و کفاره ندارد.

آیة الله خویی ، آیة الله بهجت : بنابر احتیاط واجب .

آیة الله مکارم : در این مسأله . مسأله قبل بنابر احتیاط مستحب .

مسئله 452 -

جایز است در حال احتیاج (1) خون بگیرد به حجامت و غیر آن ، و همینطور خون دمل را بیرون آورد در حال احتیاج و جرب را خاریدن در صورتی  که موجب آزار است ، اگرچه از آن خون درآید.

1 - آیة الله خویی : در حال ضرورت یا رفع ناراحتی .(مناسک ، مسأله 274) .

مسئله 453 -

خون از بدن درآوردن کفاره ندارد (1) .

1- آیات عظام گلپایکانی ، سیستانی ، صافی : بنابر احوط و اولی کفاره آن یک گوسفند است .

آیة الله تبریزی : کفاره اش بنابر احتیاط یک گوسفند است .

آیة الله خویی : بنابر احتیاط مستحب کفاره اش یک گوسفند است .(مناسک عربی ، مسأله 273) .

آیة الله فاضل : کفاره ندارد اگرچه بدون عذر باشد.

آیة الله اراکی ، آیة الله نوری : احوط کفاره گوسفند است .

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.