تبیان، دستیار زندگی
مسئله 395 - احوط (1) بلکه اقوی حرام بودن مالیدن روغن است اگرچه بوی خوش در آن نباشد. 1- آیات عظام خویی ، تبریزی ، سیستانی : محرم نباید بر بدن خود روغن بمالد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

روغن مالی بدن

حج

روغن مالیدن است به بدن .

مسئله 395 -

احوط (1) بلکه اقوی حرام بودن مالیدن روغن است اگرچه بوی خوش در آن نباشد.

1- آیات عظام خویی ، تبریزی ، سیستانی : محرم نباید بر بدن خود روغن بمالد.

آیة الله فاضل : اقوی این است .

آیة الله خامنه ای : مالیدن روغن به اعضای بدن و موی سر در حال احرام برای زینت یا نرمی اعضای بدن و امثال آن جایز نیست .

مسئله 396 -

جایز نیست روغنی که بوی خوش در آن است استعمال کند پیش از احرام اگر اثرش باقی می ماند تا وقت احرام .

مسئله 397 -

اگر از روی اضطرار و احتیاج روغن بمالد عیبی  ندارد.

مسئله 398 -

خوردن روغن مانع ندارد اگر در آن بوی خوش مثل زعفران نباشد.

مسئله 399 -

اگر در روغن بوی خوش نباشد در مالیدن آن کفاره نیست (1) .

1 - آیة الله اراکی : بنابر احتیاط کفاره روغن مالیدن یک گوسفند است ولو مضطر باشد.

آیة الله خویی : کفاره روغن مالی در صورتی که از روی علم و عمد باشد، یک گوسفند است و اگر از روی نادانی باشد، کفاره اش اطعام یک فقیر است بنابر احتیاط در هر دو مورد.

آیة الله تبریزی : کفاره روغن مالی در صورتی که از روی علم و عمد باشد، یک گوسفند است چه در روغن بوی خوش باشد یا نباشد و اگر از روی نادانی باشد، کفاره اش اطعام یک فقیر است بنابر احتیاط در هر دو مورد.

آیة الله مکارم : احتیاطا یک گوسفند است .

مسئله 400-

اگر در روغن بوی خوش باشد کفاره آن (1) یک گوسفند است اگرچه از روی اضطرار (2) باشد.

1 - آیة الله سیستانی : اگر محرم با علم و آگاهی و از روی عمد، بدن خود را با روغن خوشبو روغن مالی  نماید، بنابر احتیاط باید یک گوسفند کفاره بدهد، و اگر از روی علم و آگاهی این کار را کرده باشد، بنابر احتیاط کفاره آن اطعام یک فقیر است . (مناسک ، مسأله 258) .

آیة الله خامنه ای : اگر روغن را معطر کرده باشند مانند کرم های معطر و امثال آن احتیاط آن است که یک گوسفند ذبح کند اگرچه واجب نبودن بعید نیست .

آیة الله فاضل : اگر در روغن بوی خوش باشد کفاره خوردن آن یک گوسفند است اگرچه از روی  اضطرار باشد. و در غیر مصرف خوردن هم احتیاطا کفاره را بدهد.

2 - آیة الله بهجت ، آیة الله تبریزی : کفاره اش یک گوسفند است حتی در صورت ضرورت علی  الاحوط.

آیة الله فاضل : در حال اضطرار کفاره ثابت نیست .

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.