تبیان، دستیار زندگی
پوشیدن موزه و چکمه و گیوه و جوراب و هرچه تمام روی پا را می گیرد (1) .1 - آیة الله تبریزی : احوط نپوشیدن هر چیزی است که تمام پشت پا را بپوشاند.آیة الله گلپایگانی ، آیة الله صافی : و احتیاط آنست ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پوشیدن چکمه و جوراب برای مرد

حج

پوشیدن موزه و چکمه و گیوه و جوراب و هرچه تمام روی پا را می گیرد (1) .

1 - آیة الله تبریزی : احوط نپوشیدن هر چیزی است که تمام پشت پا را بپوشاند.

آیة الله گلپایگانی ، آیة الله صافی : و احتیاط آنست که از پوشیدن چیزی که قسمتی  از روی پا را هم نپوشاند نیز خودداری کند ولی بند نعلین اشکال ندارد.

مسئله 369 -

این حکم اختصاص به مردان دارد و برای زن مانعی ندارد (1) .

1 - آیة الله غروی : عمومیت حکم در این مسأله که شامل زنان هم باشد اگر اقوی نباشد علی الاقل احوط است .

مسئله 370-

اگر مرد محتاج شود (1) به پوشیدن چیزی که روی پا را می گیرد احتیاط واجب (2) آن است که روی آن را شکاف دهد.

1 - آیة الله صانعی : بلکه مضطر شود.

2 - آیة الله بهجت ، آیة الله مکارم : احتیاط مستحب این است .

آیة الله خویی : احتیاط مستحب (مناسک عربی ، مسأله 248) .

آیة الله خامنه ای : قدر مسلم از حرام بودن پوشاندن روی پا، پوشیدن  چکمه و جوراب و امثال آن است نه هر چیزی که روی پا را می پوشاند و در هر صورت اگر محرم ناچار به پوشیدن آن شود، احتیاط شکافتن روی آن است .

مسئله 371 -

در پوشیدن آنچه روی پا را می گیرد کفاره نیست (1) .

1 - آیات عظام خویی ، تبریزی ، فاضل ، نوری ، اراکی : احوط ثبوت کفاره گوسفند است .

آیة الله بهجت : متعرض حکم کفاره در این صورت نشده اند.

آیة الله سیستانی : در پوشیدن چکمه و مانند آن کفاره ای واجب نیست ، ولی  بنابر احتیاط اگر عمدا جوراب و مانند آن را بپوشد باید یک گوسفند کفاره بدهد.(مناسک ، مسأله 248) .

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.