تبیان، دستیار زندگی
والدین می توانند با حفظ خویشتن داری از خطرات استفاده از خشونت به هر شکلی، تهدید یا کتک، اجتناب کنند. فریاد و کتک، شکل های مختلف خشونت است که به کودک می آموزند استفاده از ترس و درد در مورد دیگران، راهی برای کنترل رفتار آنان است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تربیت کودک بدون فریاد یا کتک

تربیت کودک بدون فریاد یا کتک

اگر شما پدر و مادر هستید، توجه داشته باشید که مهم ترین رسالت و ارزنده ترین وظیفه را بر دوش دارید. آن چه که در طی روزها انجام می دهید، آن چه بر زبان می رانید، و شیوه ی عملتان بیش ترین نقش را در شکل دادن به آینده ی کشورتان ایفا می کند.(ماریون رایت ادلمن)

همه ی کودکان، به خصوص کودکان پیش از دبستان صرف نظر از آن که خود یا والدینشان تا چه میزان موجودات کاملی باشند،مشکلات تربیتی ایجاد می کنند. کودکان سازگار و کودکان نه چندان سازگار با هر پس زمینه ی اقتصادی مانند والدین شان، نیازها و خواسته هایی دارند. وقتی نیازها و خواسته های والدین و کودکان مانند تکه های یک معما تناسبی نداشته باشند، مشکلات سربرمی آوردند.اگر والدین بیاموزند که چه طور پاسخ هایشان را با نیازهای کودکانشان تطبیق دهند اغلب مشکلات گیج کننده معمول کاهش می یابند.

سال های پیش از دبستان، زمان اولیه ی یادگیری مسائل فیزیکی، عاطفی و فکری در زندگی است. کودکان در بهترین حالت موجوداتی کنجکاو، خلاق، مشتاق و مستقل و در بدترین حالت موجوداتی یکدنده، سرخورده و وابسته هستند. شخصیت دمدمی و ناتوانی آن ها در درک منطق بزرگسالان، آن ها را به مشتریانی سخت برای خرید درس های رفتاری زندگی تبدیل می نمایند. کودکان پیش از دبستان در جهانی زندگی می کنند که برای آن ها هم مانند والدین شان چالش برانگیز است و آموزش به آن ها که همان تربیت واقعی است  گاهی مانند کار در زمین حاصل خیز، نتیجه بخش و گاه مانند کوبیدن سربه یک دیوار آجری دردسر آفرین است.

جای تعجب نیست، چرا که والدین و کودکان آن ها معمولاً بیست سال از لحاظ سنی و سال های زیادی از لحاظ تجربه، توانایی درک منطق و ظرفیت خویشتنداری با هم متفاوت هستند، و نیز نظرات، احساسات، انتظارات، قوانین، اعتقادات و ارزش های مختلفی در مورد خودشان، دیگران و جهان دارند. به طور مثال، کودکان، با دانستن آن که نباید روی دیوار نقاشی بکشند، متولد نمی شوند، بلکه شیوه های مورد قبول بیان استعدادهای هنری شان را در صورتی که والدین به آن ها بیاموزند که کجا می توانند نقاشی کشیده یا بنویسند، آن ها را در آن حال که از دستور العمل ها پیروی می کنند، تشویق نمایند و پیامدهای شکستن قانون را برای آن ها مشخص نمایند، یاد می گیرند.

والدین می توانند با حفظ خویشتن داری از خطرات استفاده از خشونت به هر شکلی، تهدید یا کتک، اجتناب کنند. فریاد و کتک، شکل های مختلف خشونت است که به کودک می آموزند استفاده از ترس و درد در مورد دیگران، راهی برای کنترل رفتار آنان است.

وظیفه ی اولیه والدین در مواجهه با کودکان، آموزش رفتار مناسب به شیوه ای که برای کودکان قابل درک باشد، است. به طور مثال، وقتی پدر و مادری با کج خلقی کودکشان روبه رو شوند. نه تنها باید تلاش نمایند آرامش و نظم را به خانواده ی خود بازگردانند. بلکه باید به کودک خود بیاموزند چه طور با خشم و ناکامی به شیوه مناسب تری برخورد نمایند، والدین باید خود الگوی رفتاری باشند که می خواهند به کودک بیاموزند. آن ها هم چنین باید با ارزش های خود به شیوه ای ارتباط برقرار کنند که این ارزش ها برای کودکان هم همان قدر مهم شود.

خواندن کتاب حاضر به والدینی توصیه می شود که مایلند با ناسازگاری های کودک خود به آرامی و نه با خشونت برخورد نمایند. این کتاب مجموعه ایست از اصول عملی و راهبردهای ملموس برای پاسخ به مشکلات بچه داری (پرخاشگری ،کم رویی،دروغگویی ،بیش فعالی،کم خوابی ،کنجکاوی ، حسادت ،بد زبانی ،کم اشتهایی ،پر خوری ، لجبازی ،خود سری و ... )در سراسر جهان که والدین هر روزه با آن روبه رو هستند .

در کتاب "تربیت کودک بدون فریاد یا کتک" به والدین می آموزند که چطور در مقابل مشکلات تربیتی با آرامش، منطق و شیوه هایی تأثیر گذار و بدون فریاد یا کتک. واکنش نشان دهند. و به آنها کمک می شود تا والدینی منضبط باشند و بتوانند خود را حالی که کودکشان کنترلش را از دست می دهد، کنترل کنند. والدین می توانند با حفظ خویشتن داری از خطرات استفاده از خشونت به هر شکلی، تهدید یا کتک، اجتناب کنند. فریاد و کتک، شکل های مختلف خشونت است که به کودک می آموزند استفاده از ترس و درد در مورد دیگران، راهی برای کنترل رفتار آنان است.

رویکرد این کتاب تربیت با آموزش به جای تنبیه است و اصول حل مشکل و استراتژی تربیتی در این کتاب مبتنی بر روان شناسی رفتار است که به مطالعه رفتار کودکان در موقعیت های واقعی – خانه، مدرسه و زمین بازی -  پرداخته است.

مشخصات کتاب

نویسنده:جری وایكف - باربارا.سی.اونل

مترجم:زهره جواهری

ناشر:هنگام

تنظیم :مرکز مشاوره