سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
همه‌ی آنچه لازم است در مورد ویروس کرونای جدید (COVID-19)، بدانید و بخوانید و بپرسید و ببینید
برنامه مسابقات لیگ برتر فوتبال از هفته بیست و ششم تا سی و چهارم و زمان دیدار فینال جام حذفی اعلام شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برنامه کامل لیگ برتر


برنامه مسابقات لیگ برتر فوتبال از هفته بیست و ششم تا سی و چهارم و زمان دیدار فینال جام حذفی اعلام شد.

سایت فدراسیون، سازمان لیگ برتر برنامه مسابقات لیگ برتر از هفته بیست و ششم تا سی و چهارم و زمان دیدار فینال جام حذفی را اعلام كرد.

صبا و پرسپولیس

* هفته بیست و ششم

سه شنبه ‌25 بهمن ماه

شهرداری تبریز – مس سرچشمه – ساعت ‌15 – ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز

فولاد مبارکه – سایپا – ساعت ‌15:30 – ورزشگاه فولادشهر اصفهان

نفت آبادان – راه آهن – ساعت ‌16 – ورزشگاه تختی آبادان

چهارشنبه ‌26 بهمن

صبای قم – پرسپولیس – ساعت ‌15:30– ورزشگاه یادگارامام (ره) قم

داماش – شاهین – ساعت ‌15:30– ورزشگاه شهید عضدی رشت

فجر شهید سپاسی – فولاد خوزستان – ساعت ‌15:30– ورزشگاه حافظیه شیراز

مس کرمان – تراکتورسازی – ساعت ‌15:30– ورزشگاه باهنر کرمان

چهارشنبه نهم فروردین ماه ‌91

استقلال – ملوان – ساعت ‌17 – ورزشگاه آزادی تهران

نفت تهران – ذوب آهن – ساعت ‌17 – ورزشگاه شهید دستگردی تهران

هفته بیست و هفتم

جمعه نوزدهم اسفند

فولاد خوزستان – داماش – ساعت ‌16 - ورزشگاه تختی اهواز

ملوان – شهرداری تبریز – ساعت ‌16 – ورزشگاه تختی انزلی

سایپا – فجر شهید سپاسی – ساعت ‌16 – ورزشگاه انقلاب کرج

مس سرچشمه – نفت تهران – ساعت ‌15:30– ورزشگاه باهنر کرمان

شنبه بیستم اسفند

شاهین – نفت آبادان – ساعت ‌16 – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

ذوب آهن – صبا – ساعت ‌16 – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

استقلال راه آهن هفته سیزدهم_ طالب لو

راه آهن – استقلال – ساعت ‌16 – ورزشگاه آزادی تهران

دوشنبه ‌22 اسفند

پرسپولیس – مس کرمان – ساعت ‌17:15 – آزادی تهران

تراکتورسازی – فولاد مبارکه – ساعت ‌15 – ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* هفته بیست و هشتم

شنبه ‌9ظ /12/27

فولاد مبارکه –راه آهن – ساعت ‌16 – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

نفت تهران - پرسپولیس – ساعت ‌18:45 – ورزشگاه آزادی تهران

داماش – ملوان – ساعت ‌16 – ورزشگاه شهید عضدی رشت

شهرداری – صبای قم – ساعت ‌16 – ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

مس کرمان – فولاد خوزستان – ساعت ‌16 – ورزشگاه باهنر کرمان

سایپا – تراکتورسازی – ساعت ‌16 – ورزشگاه انقلاب کرج

نفت آبادان – مس سرچشمه – ساعت ‌16 – ورزشگاه تختی آبادان

استقلال – ذوب آهن – ساعت ‌17 – ورزشگاه آزادی تهران

پنجشنبه دهم فروردین

فجر شهید سپاسی – شاهین – ساعت ‌17 – ورزشگاه حافظیه شیراز

* هفته بیست و نهم

جمعه هجدهم فروردین ‌91

تراکتورسازی – فجر شهید سپاسی – ساعت ‌17 – ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

راه آهن – مس کرمان – ساعت ‌17 – ورزشگاه اکباتان تهران

فولاد خوزستان – سایپا – ساعت ‌17 – ورزشگاه تختی اهواز

شنبه نوزدهم فروردین ‌91

پرسپولیس – داماش – ساعت ‌18:50 – ورزشگاه آزادی تهران

ملوان – فولاد مبارکه – ساعت ‌17 – ورزشگاه تختی انزلی

شاهین – نفت تهران – ساعت ‌17 – ورزشگاه بهشتی بوشهر

صبای قم – نفت آبادان – ساعت ‌17 – ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

یکشنبه بیستم فروردین ‌91

ذوب آهن – شهرداری – ساعت ‌17 – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

مس سرچشمه – استقلال – ساعت ‌17 – ورزشگاه باهنر کرمان

هفته سی ام

پنجشنبه ‌24 فروردین ‌91

فولاد مبارکه – پرسپولیس – ساعت ‌17 – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

جمعه بیست و پنجم فروردین ‌91

داماش و مس

داماش – مس سرچشمه – ساعت ‌17 – ورزشگاه شهید عضدی رشت

فجر شهید سپاسی – ملوان – ساعت ‌17 – ورزشگاه حافظیه شیراز

مس کرمان – شاهین – ساعت ‌17 – ورزشگاه باهنر کرمان

نفت آبادان – ذوب آهن – ساعت ‌17 – ورزشگاه تختی آبادان

سایپا – راه آهن – ساعت ‌17 – ورزشگاه انقلاب کرج

تراکتورسازی – فولاد خوزستان – ساعت ‌17 – ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

نفت تهران – شهرداری – ساعت ‌17 – ورزشگاه دستگردی تهران

استقلال – صبای قم – ساعت ‌18:55 – ورزشگاه آزادی تهران

هفته سی و یکم

جمعه یكم اردیبهشت ‌91

ملوان – مس کرمان – ساعت ‌17- تختی انزلی

مس سرچشمه- مقاومت فجر سپاسی – ساعت ‌17-باهنر کرمان

صبای قم- نفت تهران – ساعت ‌17- یادگار امام (ره) قم

شهرداری تبریز- نفت آبادان – ساعت ‌17- یادگار امام (ره) تبریز

شنبه دوم اردی بهشت ‌91

راه آهن- تراکتورسازی – ساعت ‌17-اکباتان تهران

پرسپولیس- سایپا- ساعت‌19- آزادی تهران

یکشنبه سوم اردیبهشت ‌91

ذوب آهن- داماش- ساعت ‌17- فولادشهر اصفهان

فولاداهواز-سپاهان-ساعت ‌17-تختی اهواز

شاهین- استقلال تهران- ساعت‌17 –بهشتی بوشهر

* هفته سی و دوم

پنجشنبه هفتم اردیبهشت ‌91

تراکتورسازی- پرسپولیس – ساعت ‌17- یادگار امام(ره) - تبریز

فولادمبارکه-شاهین –ساعت ‌17-فولادشهر اصفهان

جمعه هشتم اردیبهشت ‌91

داماش- صبای قم-ساعت ‌17-عضدی رشت

سایپا-ملوان- ساعت ‌17-انقلاب کرج

مقاومت فجر سپاسی-ذوب آهن- ساعت ‌17-حافظیه شیراز

مس کرمان- مس سرچشمه-ساعت ‌17-باهنر کرمان

استقلال- شهرداری تبریز-ساعت ‌19:10- آزادی تهران

راه آهن – فولاد اهواز- ساعت ‌17-اکباتان تهران

نفت آبادان-نفت تهران- ساعت ‌17-تختی آبادان

* هفته سی و سوم

یکشنبه ‌17 اردیبهشت

پرسپولیس – راه آهن – ساعت ‌17-آزادی تهران

نفت تهران-داماش- ساعت ‌17-دستگردی تهران

ملوان – فولاد اهواز – ساعت ‌17 – تختی انزلی

شهرداری تبریز-فجرسپاسی- ساعت ‌17-یادگارامام(ره)تبریز

پرسپولیس و راه آهن

شاهین بوشهر- سایپا- ساعت ‌17-شهید بهشتی بوشهر

صبای قم- مس کرمان- ساعت ‌17-یادگار امام(ره) قم

مس سرچشمه- تراکتورسازی- ساعت ‌17-باهنر کرمان

ذوب آهن- فولادمبارکه سپاهان- ساعت ‌17-فولادشهر اصفهان

نفت آبادان-استقلال تهران- ساعت ‌17-تختی آبادان

*هفته سی و چهارم (پایانی)

جمعه ‌22 اردیبهشت

فولاداهواز- پرسپولیس- ساعت ‌17-تختی اهواز

داماش گیلان- شهرداری تبریز- ساعت ‌17- شهید عضدی رشت

تراکتورسازی- ملوان- ساعت ‌17-یادگار امام(ره)تبریز

مقاومت سپاسی- صبای قم- ساعت ‌17-حافظیه شیراز

راه آهن-شاهین-ساعت ‌17-اکباتان تهران

مس کرمان-ذوب آهن-ساعت ‌17-شهید باهنرکرمان

فولادمبارکه-مس سرچشمه-ساعت‌17-فولادشهر اصفهان

سایپا-نفت آبادان-ساعت‌17-انقلاب کرج

استقلال تهران- نفت تهران-ساعت ‌17-آزادی تهران

** فینال جام حذفی

پنجشنبه ‌25 اسفند ‌9ظ 

استقلال – شاهین – ساعت ‌15 – ورزشگاه حافظیه شیراز

بخش ورزشی تبیان

 


منبع : ایسنا

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین