تبیان، دستیار زندگی
لاک پشت های غول پیکر یکی از بزرگترین انواع خزندگانی هستند که در برخی از جزایر گرمسیری زندگی می کرده اند و یا هنوز زندگی می کنند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

لاک‌پشت‌های غول‌پیکر

لاک پشت های غول پیکر یکی از بزرگترین انواع خزندگانی هستند که در برخی از جزایر گرمسیری زندگی می کرده اند و یا هنوز زندگی می کنند. زیرا نسل این جانوران غول پیکر در حال انقراض است اما تعداد معدودی از آنها در جزایر شرق اقیانوس آرام وجود دارد. آنها در جزایری نظیر سیشلز، ماسکارنس و گالاپاگوس زندگی می کنند. این حیوانات متعلق اند به دوره ی خزندگان باستانی که 250 میلیون سال پیش ظاهر شدند.

وزن برخی از این لاک‌پشت‌ها به بیش از 300 کیلوگرم و طول آنها به 1.30 متر نیز می‌رسد که می تواند به بیشتر از این مقدار نیز رشد کند. البته انواع کوچک‌تر این لاک‌پشت‌ها 25 تا 32 کیلوگرم وزن دارند. لاک آنها بسیار سنگین است و می تواند به 225 کیلوگرم نیز برسد. یکی از عوامل مهمی که آنها را متمایز کرده است طول عمر آنها است زیرا آنها می توانند تا بیش از 100 سال نیز عمر کنند.

لاک‌پشت‌های غول پیکر انواع مختلفی دارند که تعداد آن به 14 تا 15 گونه ی مختلف می‌رسد. با وجودی که از نظر خصوصیات، شکل و اندام با هم تفاوت دارند اما از نظر ظاهر بسیار به هم شبیه هستند.

آنها حیواناتی گیاه خوارند و از اجزای درختان وگلها تغذیه می کنند. البته آنها می توانند مدتها بدون آب و غذا نیز زنده بمانند.

 • لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
  لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
 • لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
  لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
 • لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
  لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
 • لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
  لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
 • لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
  لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
 • لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
  لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
 • لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
  لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
 • لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
  لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
 • لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
  لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
 • لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
  لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
 • لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
  لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
 • لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
  لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
 • لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
  لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
 • لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
  لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
 • لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
  لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
 • لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
  لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
 • لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
  لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
 • لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
  لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
 • لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
  لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
 • لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
  لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
 • لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
  لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
 • لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
  لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
 • لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
  لاک‌پشت‌های غول‌پیکر
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.