تبیان، دستیار زندگی
روز جمعه 14 بهمن ماه کارگاه آموزشی جهت سفیران مدارس راهنمایی پسرانه ناحیه 5 آموزش و پرورش اصفهان به همت دفتر تبیان اصفهان از ساعت 10صبح الی 12 برگزار گردید
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سمیه آهکی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کارگاه آموزشی مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه 5 آموزش و پرورش اصفهان

 • کارگاه آموزشی مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه 5 آموزش و پرورش اصفهان
  کارگاه آموزشی مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه 5 آموزش و پرورش اصفهان
 • کارگاه آموزشی مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه 5 آموزش و پرورش اصفهان
  کارگاه آموزشی مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه 5 آموزش و پرورش اصفهان
 • کارگاه آموزشی مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه 5 آموزش و پرورش اصفهان
  کارگاه آموزشی مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه 5 آموزش و پرورش اصفهان
 • کارگاه آموزشی مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه 5 آموزش و پرورش اصفهان
  کارگاه آموزشی مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه 5 آموزش و پرورش اصفهان
 • کارگاه آموزشی مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه 5 آموزش و پرورش اصفهان
  کارگاه آموزشی مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه 5 آموزش و پرورش اصفهان
 • کارگاه آموزشی مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه 5 آموزش و پرورش اصفهان
  کارگاه آموزشی مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه 5 آموزش و پرورش اصفهان
 • کارگاه آموزشی مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه 5 آموزش و پرورش اصفهان
  کارگاه آموزشی مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه 5 آموزش و پرورش اصفهان
 • کارگاه آموزشی مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه 5 آموزش و پرورش اصفهان
  کارگاه آموزشی مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه 5 آموزش و پرورش اصفهان

گزارش: دفتر تبیان اصفهان

بخش سفیران تبیان