رجوع از احتیاط واجب یک مرجع به فتوای مرجع دیگر چه حکمی دارد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معیار رجوع در احتیاط واجب

مراجع تقلید

سوال: رجوع از احتیاط واجب یک مرجع به فتوای مرجع دیگر چه حکمی دارد؟

امام خمینی (ره)

با رعایت الاعلم فالاعلم رجوع جایز است.

تحریرالوسیله، 1408 هـ. ق ، ج 1، ص 11، م 34

توضیح المسائل، 1383، ص 2، م 7

 

آیت الله اراکی (ره)

بنابر احتیاط واجب با رعایت الاعلم فالاعلم رجوع جایز است.

المسائل الواضحه، 1372، ج 1، ص 7، م 7

توضیح المسائل ، 1372، ص 7، م 7

 

آیت الله بهجت (ره)

با رعایت الاعلم فالاعلم رجوع جایز است و در صورت تساوی اورع از دو مجتهد در فضل مراجعه نماید.

وسیلة النجاة، 1423هـ.ق، ج 1، ص 11، با استفاده از م 11

توضیح المسائل، 1381، ص 9، م 9

 

آیت الله تبریزی (دام ظلّه)

با رعایت الاعلم فالاعلم رجوع جایز است.

منهاج الصالحین، 1426 هـ. ق، ج 1، ص 13، م 31

توضیح المسائل، 1383، ص 7، م 7

 

آیت الله خامنه ای (دام ظلّه)

با رعایت ترتیب الاعلم فالاعلم رجوع اشکال ندارد.

اجویة الاستفتائات، 1384، ص2، س 8

 

آیت الله خوئی (ره)

با رعایت الاعلم فالاعلم رجوع جایز است.

منهاج الصالحین (العبادات)، 1415هـ.ق، ج1، ص 12، م 31

توضیح المسائل 1410 هـ. ق، ص 5 م 7

 

آیت الله سیستانی (دام ظلّه)

با رعایت الاعلم فالاعلم رجوع جایز است

منهاج الصالحین 1426 هـ. ق، ج 1، ص 18و 19، م 21

توضیح المسائل، 1425هـ. ق، ص 7، م 6

 

آیت الله شبیری زنجانی (دام ظلّه)

در جایی که احتیاط بدون هیچ قیدی باشد، می توان به احتیاط عمل ننموده، بلکه مطابق فتوای مجتهد دیگر با رعایت الاعلم فالاعلم رفتار کرد. ولی در جائی که قید «وجوبی» یا «واجب» همراه احتیاط دیده شود، عمل به این گونه احتیاط، واجب بوده و نمی توان به فتوای مجتهد دیگر رجوع نمود.

المسائل الشرعیه، 1428 هـ.ق، ص 8 و 9، م 7

توضیح المسائل، 1381 ، ج 1، ص 6 و 7، با استفاده از م 7

 

آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه)

با رعایت الاعلم فالاعلم رجوع جایز است.

توضیح المسائل، 1385، ص 7، م 7

هدایة العباد، 1416هـ. ق، ج 1، ص 10، م 37

 

آیت الله فاضل لنکرانی (ره)

با رعایت الاعلم فالاعلم رجوع جایز است.

العروة الوتقی مع تعلیقات، 1380، ج 1، ص 18، م 64

توضیح المسائل، 1384، ص 8، م 19

 

آیت الله گلپایگانی (ره)

با رعایت الاعلم فالاعلم رجوع جایز است.

هدایة العباد، 1413 هـ. ق، ج 1، ص 9، با استفاده از م 12

توضیح المسائل، 1372، ص 6، م 7

 

آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه)

با رعایت الاعلم فالاعلم رجوع جایز است.

توضیح المسائل ، 1386، ص 20، م 9

العروة الوتقی مع تعلیقات، 1386، ج1 ، ص 28، م 64

 

آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه)

با رعایت الاعلم فالاعلم رجوع جایز است.

منتخب المسائل، 1420 هـ. ق، ص 11، م 22

 

آیت الله وحید خراسانی (دام ظلّه)

با رعایت الاعلم فالاعلم رجوع جایز است.

منهاج الصالحین، 1428 هـ. ق، ج 2، ص 18، م 31

توضیح المسائل، 1379، ص 193 و 194، م 7

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .