تبیان، دستیار زندگی
خواندن و سرودن شعر پیرامون مطالب مبتذل بدون استفاده از آلات لهو و لعب، چه حکمی دارد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خواندن و سرودن شعر پیرامون مطالب مبتذل

مراجع تقلید

سوال: الف) خواندن و سرودن شعر پیرامون مطالب مبتذل بدون استفاده از آلات لهو و لعب، چه حکمی دارد؟ ب) مطالعه ی اشعار فوق یا زمزمه کردن آنها چطور؟

آیت الله بهجت (ره)

ج الف و ب) چون معرضیت برای فتنه و فساد دارد اشکال دارد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله تبریزی (دام ظله)

الف) خواندن آواز و سرودن مطالب فوق به نحو مناسب آوازخوانی مجالس خوشگذرانی جایز نیست. والله العالم

ب) چنانچه در معرض تحریک بر حرام باشد جایز نیست. والله العالم

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله خامنه ای (دام ظله)

ترویج ابتذال جایز نیست.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله سیستانی (دام ظله)

الف) اگر تشویق به گناه باشد حرام است و همچنین اگر به لحن اهل لهو و لعب خوانده شود.

ب) حرام نیست.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظله)

الف) مطلقاً حرام و مورد (ب) در صورت معرضیت برای مفسده حرام و بدون مفسده هم محل اشکال است. والله العام.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله فاضل لنکرانی (ره)

اگر بصورت غنا باشد حرام است و در غیر این صورت نیز اگر مفسده داشته باشد جایز نیست.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله مکارم شیرازی (دام ظله)

در صورتی که منشأ فساد یا متضمن خلاف شرعی باشد جایز نیست.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله نوری همدانی (دام ظله)

الف) اشکال دارد.

ب) وقت خود را صرف مطالب مفید نمائید.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.