تبیان، دستیار زندگی
مربیان زمانی با انبیا هم صف و با امام عادل هم ردیف هستند كه آموزش را از محتوای تزكیه پر كنند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مربیان تربیتی، سربازان انقلاب

بسیج دانش آموزی

در سال های نخست پیروزی انقلاب اسلامی، نهاد امور تربیتی با هدف گسترش و تعمیق ارزش های انقلاب اسلامی در نظام آموزش و پرورش كشور شروع به شكل گیری كرد و بر همین اساس شهیدان رجایی و باهنر در دوران تصدی وزارت آموزش و پرورش اقدام به تاسیس ستادهای امور تربیتی در مدارس كردند تا دانش آموزان را به ارزش های اسلامی ترغیب كنند.

به ویژه آنكه شهید رجایی مربیان امور تربیتی را سربازان انقلاب در آموزش و پرورش نامید و بنا به گفته شهید باهنر مربیان

زمانی با انبیا هم صف و با امام عادل هم ردیف هستند كه آموزش را از محتوای تزكیه پر كنند  و چه پر معناست كلام امام (ره) كه می فرمایند:

اگر تهذیب در كار نباشد علم توحید هم به درد نمی خورد. این نهاد از بدو شكل گیری تا به امروز مجموعه وسیعی از عملكردها و وظایف متعدد و گوناگونی را به عهده داشته و تحقق امر تربیت را منوط به حضور مربی و فعالیت های رسمی غیر كلاسی در كنار آموزش های كلاسی می داند.

مهم ترین اهداف تشكیل امور تربیتی را حراست از مرزهای اعتقادی و حفظ دستاوردها و تبیین ارزش های انقلاب در مدارس باید دانست.

چرا كه انگیزه های انقلابی و اسلامی همراه با شعار مربیان امور تربیتی سربازان انقلابند موجب تاسیس این نهاد انقلابی شده است.

امور تربیتی، سربازان انقلاب

امور تربیتی، سربازان انقلاب

این مجموعه در طی سال های شكل گیری خود تلاش گسترده ای را درجهت رفع كاستی ها و پرورش مذهبی و انقلابی دانش آموزان به انجام رسانده است.

لازم به ذكر است كه ارزیابی فعالیت ها نیاز به شناختن اهداف و راهبردهای اجرایی دارد. لذا فعالیت های امور تربیتی باید همراه و هم قدم با نظام پرورشی باشد تا بتواند نسبت به رسالت و نقش خویش و اهداف بنیادی این نهاد جامعه عمل بپوشاند.

قابل ذكر است كه طرح امور تربیتی همه اركان آموزش و پرورش را با محوریت معلمان، كتاب های درسی، نظام ارزشیابی، خانواده و دانش آموز در برمی گیرد. هر ستاد امور تربیتی در مدارس از سه عضو تشكیل می شود كه عبارتند از:

امور تربیتی، سربازان انقلاب

1. مدیر مدرسه و یا یكی از معاونان كه به مسائل تربیتی گاهی بیشتری دارد.
2. مربی تربیتی مدرسه (یا مربی ارشد)
3. یكی از معلمان یا دبیران مومن و متعهد دارای حُسن شهرت و سابقه اعتقادی و اخلاقی موفق در اجرای وظایف آموزشی و آشنا به مبانی و روش های تربیتی اسلام به انتخاب شورای معلمان مدرسه.

امور تربیتی، سربازان انقلاب

در همین راستا رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام (ره)؛ چه خوش می فرمایند:

اگر چنانچه معلم یك معلمی باشد كه دعوت به نور بكند، دعوت به اصلاح بكند، دعوت به اسلام بكند، دعوت به اخلاق صالحه بكند، دعوت به ارزش های اسلامی بكند، آن ارزش هایی كه عندالله ارزش است.

اگر معلم این كار را بكند همان طوری كه انبیاء مرد م را از ظلمت به نور می كشانند این معلم هم این بچه ها را از ظلمات به نور وارد می كند و همین شغلی است كه شغل انبیاء است.


مرکز یادگیری سایت تبیان

گرد آوری و تنظیم: یگانه داودی