تبیان، دستیار زندگی
مهم ترین اهداف تشكیل امور تربیتی را حراست از مرزهای اعتقادی و حفظ دستاوردها و تبیین ارزش های انقلاب در مدارس باید دانست...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

امور تربیتی و  رشد  ارزش ها

امور تربیتی و رشد ارزش ها

در سال های نخست پیروزی انقلاب اسلامی، نهاد «امور تربیتی» با هدف گسترش و تعمیق ارزش های انقلاب اسلامی در نظام آموزش و پرورش كشور شروع به شكل گیری كرد و بر همین اساس شهیدان رجایی و باهنر در دوران تصدی وزارت آموزش و پرورش در سال 1359 شمسی اقدام به تاسیس ستاد های امور تربیتی در مدارس كردند تا دانش آموزان را به ارزش های اسلامی ترغیب كنند.

هشتم اسفند ماه سال یكهزار و سیصد و پنجاه و نه هجری شمسی، « ستاد امور تربیتی » در مدارس كشور به همّت شهیدان رجائی و باهنر تأسیس شد.

مهم ترین اهداف تشكیل امور تربیتی را حراست از مرز های اعتقادی و حفظ دستاورد ها و تبیین ارزش های انقلاب در مدارس باید دانست.

امور تربیتی و رشد ارزش ها

اهداف و اصول مشروحه زیر علل اصلی تشكیل این نهاد انقلابی پرورشی می باشند كه عبارتند از:

امور تربیتی و رشد ارزش ها

انتقال ارزش های دینی و فرهنگی انقلاب اسلامی به مدارس
 تربیت و بازسازی دانش آموزان در فضایی انقلابی و اسلامی
زمینه سازی برای ورود نگرش های دینی و ارزش های انقلاب اسلامی به نظام آموزش و
امور تربیتی و رشد ارزش هاپرورش و حفظ مدارس از آفات فرهنگی و سیاسی.
شناخت و پرورش استعدادهای دانش آموزان در رشد دینی، عقلی، اجتماعی، عاطفی آنان و حفظ ارزش ها.

هدف های تربیتی از منظر امام خمینی

غالب متفكران در تبیین اهداف، به افق هاى دور دست وادى تربیت و عنوان هدف هاى غایى یا دراز مدت، اهمیت ویژه اى مى دهند و آن ها را داراى اولویت مى دانند و در مراتب بعدى به ارائه هدف هاى میانى (میان مدت) و نیز هدف هاى مرحله اى (كوتاه مدت ) مى پردازند.

در نگرش امام خمینى نیز مى توان به روشنى و شفافیت، چنین مراحلى را دربیان اهداف نظاره گر بود.

ایشان معتقدند كه بر مبانى حدیث قدسى، كه فرموده خداى متعال است، اگر انسان به حقیقت عبودیت نایل و واصل شود، خداوند او را بشارت مى دهد كه در این صورت :

گوش او خواهم بود كه با آن مى شنود و چشم او خواهم بود كه با آن مى بیند.

امور تربیتی و رشد ارزش ها
مضمون حدیث مذكور، به یكى از غایات و كمالات انسانى اشاره دارد كه در آن مرتبه ، اعضا و جوارح او نیز مسیر الهی پیدا مى كند.

امام در تعبیر دیگرى برآنند كه هدف اصلى در تربیت انسان این است كه انسان طبیعى بشود، یك انسان الهى، به طورى كه همه چیزش الهى بشود، هرچه مى بیند، حق ببیند.

به لحاظ این كه در تربیت رسمى، حوزه و دانشگاه متولیانى هستند كه هدف هاى تربیتى را باید محقق كنند، امام به عنوان یك راهبرد چنین توصیه مى كنند:

امور تربیتی و رشد ارزش ها

همت كنند به اینكه دانشگاه را یك مركزى درست كنند كه مركز علم و تهذیب باشد.

... باید اشخاص متعهد چه در حوزه هاى علمیه و چه در دانشگاه ، كمر خودشان را محكم ببندند

                          براى اصلاح ...

و این دو مركز باید علم و عمل ، علم و تهذیب را به منزله دو بالى بدانند كه با یكى از آنها نمى شود پرید، قدمهاى بعد تهذیب است.


مرکز یادگیری سایت تبیان

گرد آوری و تنظیم: یگانه داودی