تبیان، دستیار زندگی
توصیه می‌شود كه مشتركان تلفن همراه از واگذاری تلفن به صورت رهن، اجاره یا وكالت، خودداری و جز به صورت قطعی و با تنظیم سند صلح در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر خدمات مشتركین تلفن همراه، نسبت به انتقال تلفن همراه اقدام نكنند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چند نكته حقوقی درباره تلفن همراه


توصیه می‌شود كه مشتركان تلفن همراه از واگذاری تلفن به صورت رهن، اجاره یا وكالت، خودداری و جز به صورت قطعی و با تنظیم سند صلح در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر خدمات مشتركین تلفن همراه، نسبت به انتقال تلفن همراه اقدام نكنند.


موبایل

در صورتی كه صاحب تلفن همراه، قصد واگذاری وكالتی تلفن همراه خود را به شخص دیگری داشته باشد، باید برابر بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، پس از استعلام دفاتر اسناد رسمی و پاسخ استعلام از سوی شركت ارتباطات سیار ایران، نسبت به سند وكالت اقدام كند.

بدیهی است وكالتنامه، مانع نقل و انتقال نیست و تا زمانی كه تلفن همراه به نام مشترك باشد، تمامی مسوولیت‌های مالی و حقوقی برعهده مشترك است.

اما در مواردی كه صاحب تلفن همراه برای كسب درآمد، تلفن همراه خود را در ازای مبلغ معینی به صورت استیجاری در اختیار شخص ثالثی قرار می‌دهد و شخص ثالث نیز آن را به صورت رهن در اختیار شخص دیگری می‌گذارد، با توجه به بقای مسوولیت مشترك اصلی، مسوولیت مالی و حقوقی تلفن همراه، برعهده مشترك است.

ممكن است شخصی كه تلفن همراه را اجاره كرده است، مبالغ كلانی هزینه ایجاد كرده و سپس متواری شود، كه در این گونه موارد، شركت ارتباطات سیار ایران برابر مقررات جاری، به مشترك (صاحب تلفن) مراجعه و هزینه‌ها را از وی مطالبه می‌كند.

* سوءاستفاده از تلفن همراه

هم‌چنین در مواردی كه تلفن همراه در اعمال مجرمانه یا نظایر آن‌ها مورد استفاده قرار بگیرد، مسئولیتش برعهده مشترك است. لذا توصیه می‌شود مشترك تلفن همراه هر چند به طور موقت آن را در اختیار اشخاص دیگر قرار ندهد.

نقل و انتقال فیش ثبت نام تلفن همراه از طریق وكالتنامه، اغلب موجب بروز مشكلاتی برای انتقال‌دهنده و انتقال گیرنده خواهد شد و صرفا باید از طریق دفاتر خدمات مشتركین تلفن همراه یا دفاتر ارتباطی، صورت پذیرد و به تمام مشتركین توصیه ‌شده است

در صورتی كه شناسنامه تلفن همراه، مفقود شود یا به سرقت برود، صاحب تلفن باید در اسرع وقت به ادارات مناطق مشتركین تلفن همراه مراجعه كند تا پس از تكمیل فرم‌های مربوطه و انجام مراحل قانونی، نسبت به جلوگیری از جعل شناسنامه اقدام گردد.

تلفن همراه مورد نظر در دسترس می‌باشد

فیش ثبت نام تلفن همراه، موید پرداخت مبلغ اولیه تلفن همراه است و سند مالی محسوب می‌شود. در صورت مفقودی یا به سرقت رفتن آن، صاحب فیش تلفن همراه باید با مراجعه به اداره متقاضیان (اداره كل مشتركین و متقاضیان) موضوع را اطلاع دهد، در غیر این صورت فیش مفقود شده ممكن است مورد سوء استفاده قرار بگیرد.

* نقل و انتقال فیش ثبت نام تلفن همراه

نقل و انتقال فیش ثبت نام تلفن همراه از طریق وكالتنامه، اغلب موجب بروز مشكلاتی برای انتقال‌دهنده و انتقال گیرنده خواهد شد و صرفا باید از طریق دفاتر خدمات مشتركین تلفن همراه یا دفاتر ارتباطی، صورت پذیرد و به تمام مشتركین توصیه ‌شده است برای نقل و انتقال تلفن همراه با فیش ثبت نام خود، به دفاتر خدمات مشتركین تلفن همراه یا دفاتر ارتباطی مراجعه كنند.

بخش حقوق تبیان


منبع :ایسنا