تبیان، دستیار زندگی
غریزه استقلال‌طلبی موجب كم رنگ شدن روابط با والدین می‌شود. بروز روابط با دوستان و حتی تمایل به ارتباط، موجب وابستگی به جنس مخالف می‌گردد. این نیاز، یعنی احساس ارتباط با جنس مخالف در قالب تشكیل خانواده و ازدواج معنا و مفهوم می‌یابد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

به اسم عشق، با ظاهری عاشقانه


غریزه استقلال‌طلبی موجب كم رنگ شدن روابط با والدین می‌شود. بروز روابط با دوستان و حتی تمایل به ارتباط، موجب وابستگی به جنس مخالف می‌گردد. این نیاز، یعنی احساس ارتباط با جنس مخالف در قالب تشكیل خانواده و ازدواج معنا و مفهوم می‌یابد.


دختر و پسر

انسان موجودی اجتماعی است كه دائماً در حال ارتباط با دیگران است. عشقی كه از این گونه روابط حاصل می‌‌شود، بر دو قسم است: 1. عشق صحیح كه شامل عشق حقیقی و مجازی می‌باشد؛ عشق حقیقی، عشقی است كه در آن هیچ كاستی و محدودیتی نیست: مانند عشق به خداوند. و عشق مجازی كه شامل محبت به اهل‌بیت و پدر و مادر و... می‌باشد؛ 2. عشق ناصحیح: عشقی كه از روابط غلط میان دختران و پسران حاصل می‌شود و موجب نوعی احساس میان دوطرف می‌گردد. این نوع عشق، از روی هوی و هوس و وسوسه‌های شیطانی است و آسیب‌های فردی، شخصیتی و اجتماعی فراوانی را در پی دارد.

مقدمه

ارتباط مكانیسمی است كه از خلال آن روابط انسان‌ها برقرار و بسط می‌یابد. كودك احساس نیاز به پدر و مادر دارد و از آنان برای برطرف كردن نیازهای خود كمك می‌گیرد. از سوی دیگر، كودكی كه به فرد بزرگسال تبدیل می‌شود، كم‌كم غریزة استقلال طلبی در او نمود پیدا می‌كند. این غریزه موجب گسستگی برخی روابط و ظهور برخی روابط دیگر می‌شود. غریزه استقلال‌طلبی موجب كم رنگ شدن روابط با والدین می‌شود. بروز روابط با دوستان و حتی تمایل به ارتباط، موجب وابستگی به جنس مخالف می‌گردد. این نیاز، یعنی احساس ارتباط با جنس مخالف در قالب تشكیل خانواده و ازدواج معنا و مفهوم می‌یابد.

عشق صحیح و ناصحیح:.

بسیاری از این نوع روابط بلكه تمام این روابط، پایدار نیستند و در صورت پایداری نیز فاقد اطمینان و اعتماد است، كه ركن اصلی زندگی مشترك است، و سرانجام زندگی را دچارتزلزل و آسیب روانی و اجتماعی می‌كند. از این رو، سرخوردگی، افسردگی، عدم حس اعتماد اجتماعی از آفات و پیامدهای ناگوار معاشرت‌های غیرصحیح و روابط دوستی دختر و پسر است. گسترش روابط دختر و پسر در جامعه موجب می‌شود تا جوانانی كه می‌خواهند با فردی پاك ازدواج كنند، دچار دغدغه ‌گردند. این خود خطرساز است؛ زیرا ممکن است این اندیشه شیطانی در ذهن چنین افرادی متجلی ‌گردد كه فرد مورد نظر، و همسر آینده‌اش فردی پاك است یا قبلاً با فرد دیگری ارتباط داشته است!

گسترش روابط دختر و پسر در جامعه موجب می‌شود تا جوانانی كه می‌خواهند با فردی پاك ازدواج كنند، دچار دغدغه ‌گردند. این خود خطرساز است؛ زیرا ممکن است این اندیشه شیطانی در ذهن چنین افرادی متجلی ‌گردد كه فرد مورد نظر، و همسر آینده‌اش فردی پاك است یا قبلاً با فرد دیگری ارتباط داشته است!

غالباً این نوع عشق‌ها، كه بر احساسات مبتنی است، پس از ارضای غریزة جنسی سرد و خاموشی می‌شود؛ زیرا از طریق صحیح و درست صورت نگرفته است. این گونه روابط موجب طرد اجتماعی فرد می‌شود و چه‌بسا چنین افرادی در میان دوستان خود و حتی جامعه، جایگاه اجتماعی خویش را از دست بدهند. پیامبر اکرم(ص) می فرماید: خداوند می‌فرمایند: «هرگاه اشتغال به من، بر جان بنده غالب آید، خواهش و لذت او را در یاد خودم قرار می‌دهم و چون خواهش و لذتش را در یاد خود قرار دادم، عاشق من می‌گردد و من نیز عاشق او، چون عاشق یكدیگر شدیم، پرده میان خود و او را بالا می‌زنم (مشاهدة جمال و جلال) را بر جانش مسلط می‌گردانم، به طوری كه وقتی مردم دچار سهو و اشتباه هستند، او دچار اشتباه نمی‌شود» .

روابط دختران و پسران:

، ازدواجی كه مطابق قوانین شرعی و عرفی صورت نگیرد و در چارچوب قانون نباشد، روابطی ناپایدار، فاقد محبت و عشق واقعی و گسستنی است. در این زمینه، روابط بر چند گونه است:

دختر و پسر -دوستی

الف) عشق و علاقه ناصحیح پیش از ازداواج:

این نوع روابط برخاسته از هوی و هوس، به اسم عشق، با ظاهری عاشقانه ایجاد می‌شود كه نتیجه‌اش دیدارهای پنهانی از طریق چت، SMS و تماس تلفنی و... و یا دیدار حضوری و شركت در پارتی‌های شبانه و... است. چه‌بسا ممکن است بسیار سخت و دشوار باشد که كسی بتواند در مقابل شرایطی كه مهیا شده است مقاومت كند. روابط كه عمدتاً پنهانی و گاه به صورت آشكار، كه با نوعی احساس كه به غلط عشق خوانده شده است، ایجاد می‌گردد. در این نوع روابط عمدتاً واكنش میان دختران و پسران متفاوت است. متأسفانه ازدواج‌های اینترنتی، خیابانی، تلفنی، سفارشی، خیابانی از این است که سرانجامی جز فروپاشی کانون خانواده ندارد.

ب) واكنش دختران در روابط با پسران:

1. گاهی برخی دختران در این روابط جدی هستند؛ 2. گاهی برخی نیز دچار شور و هیجان می‌شوند. علت آن ناشی از عدم اطلاع از عوارض این نوع روابط است؛ 3. برخی نیز در این نوع روابط، امید به ازدواج بسته‌اند و نسبت به داشتن همسری شایسته خوش‌بین‌اند. این خوش‌بینی گاه علی‌رغم وجود گناهان آشكار، و روابط پنهانی است كه به دنبال آشنایی و روابط خیابانی است. غافل از اینكه این گونه روابط پنهانی و مفسده انگیز به شخصیت آنها لطمه‌هایی می‌زند كه در زندگی‌ آنان تأثیر نامطلوب دارد. بنابراین، هرچند خوشبختی، از رؤیاهای هر دختر جوانی است، ولی آشنایی و آگاه شدن آنان از معایب دوستی‌های نادرست، می‌تواند آنان را از كودكی واكسینه كند؛ 4. گاه نیز برخی فرهنگ‌های غلط در خانواده‌ها موجب می‌شود تا برخی دختران به بهانة بالا رفتن سن خود، به دنبال ازدواج خیابانی و یا از طریق روابط غیرمجاز باشند، در حالی که این‌گونه روابط ممکن است موجب تباهی و كشانده شدن دختران به فساد ‌شود. از جمله عوامل این مهم، عدم روابط صمیمانه و دوسویه والدین و فرزندان و ناآگاهی والدین از فرزندان است که خود، موجب عقده‌های روانی، كمبود محبت‌، خشونت می شود. این امر موجب روی آوردن فرزندان به رفتارهای هنجار شکنانه می‌شود.5. برخی دختران نیز ارتباط با نامحرم را نوعی افتخار برای خود می‌دانند. آنها خود را در معرض بوالهوسی قرار داده و به شدت دچار اشتباه می‌شوند.

وابستگی دختر و پسر

ج) واكنش پسران در روابط با دختران

برخی پسران نه تنها مانند دختران در مورد روابط دوستی با دختران جدیت و شور و هیجان ندارند، بلكه ارتباط با آنان را برای دست گرمی خود، و بازی دادن طرف مقابل و اهداف پلید همچون ارضای غریزة جنسی می‌خواهند. پسران از دختران نوجوانی كه از بی‌پناهی، نادانی در دام آنها افتاده‌اند، سوء استفاده می‌كنند. نفس‌اماره و شیطانی در ایجاد و ازدیاد بسیاری از انحرافات نقش اساسی دارند. هوی و هوس یا تنوع طلبی جنسی، كه منشأ آن تبعیت از شیطان است، احساس غرور و قدرت اجتماعی در برخی پسران كه این نوع روابط را علامت مرد بودن و بزرگی می‌دانند و برای مطرح ساختن خود میان همسالان به چنین كارهایی دست می‌زنند، دختران رانده شده از خانواده را به شیوه‌های مختلف شکار و قربانی هوس‌های خود می‌كنند. البته، در این نوع روابط درصد ناچیزی از پسران هستند كه انگیزه‌ی‌ ازدواج دارند؛ چراكه اگر پسری قصد ازدواج داشته باشد، هرگز به این گونه ارتباطات روی نخواهد آورد؛ زیرا پایه‌ریزی یك ازدواج سالم، قطعاً نیازی به خواستگاری خیابانی ندارد.

هرچند نباید نادیده گرفت كه برخی مردانِ معتاد، شكست در ازدواج و عشق را عامل اعتیاد خود می‌دانند. یا برخی افسردگی و اختلالات روانی خود را ناشی از شكست‌های عاطفی، و یا شکست در ازدواج و یا طرد شدن از سوی دختر مورد علاقه‌شان می‌دانند.

د) ضرورت مشاوره جوانان

به طور كلی، در روابط پنهانی دختران و پسران پیش از ازدواج، بیشترین صدمات را دختران تحمل می‌کنند. دختران جوان باید قدرت نه گفتن را در خود تقویت‌ كنند و به این گونه دوستی‌ها یا عشق‌های سراب گونه و بی‌اساس پاسخ منفی دهند؛ فریب حرف‌های عاشقانه، ظاهر آراسته یا پیام‌های احساسی پسران را نخورند؛ زیرا در بیش از 95ظھ این گونه روابط پنهانی و خیابانی، دختران عفت و پاك‌دامنی خود را از دست می‌دهند.

هرچند متولیان فرهنگ باید با فراهم‌سازی بستر مناسب شغلی برای جوانان و شرایط رفاهی آنان، اقدام به تسهیل ازدواج جوانان نمایند. بنابراین، در شرایط كنونی و با توجه به گسترش فناوری‌‌های نوین ارتباطی در جهان، خانواده‌ها باید بدانند كه به تنهایی قادر به مبارزه با رابطه‌های پنهانی و خطرناك فرزندان خود با جنس مخالف نیستند

بنابراین، والدین به جای ترساندن دختران از سن‌شان و یا تأخیر در ازدواج فرزندنشان، باید آنان را در مورد عواقب خطرناک هرگونه روابط پنهانی مشاوره صحیح دهند و با این گونه رفتارهای هنجارشكنانه مبارزه كنند. هرچند متولیان فرهنگ باید با فراهم‌سازی بستر مناسب شغلی برای جوانان و شرایط رفاهی آنان، اقدام به تسهیل ازدواج جوانان نمایند. بنابراین، در شرایط كنونی و با توجه به گسترش فناوری‌‌های نوین ارتباطی در جهان، خانواده‌ها باید بدانند كه به تنهایی قادر به مبارزه با رابطه‌های پنهانی و خطرناك فرزندان خود با جنس مخالف نیستند

ه) آثار و پیامد روابط آزاد در اجتماع

روابط آزاد میان دختران و پسران موجب پیدایش آسیب‌های اجتماعی در جامعه می‌شود. سوءظن و عدم اعتماد همسران به یكدیگر، از دست رفتن وجهه اجتماعی فرد در میان خانواده، سوءظن همسری كه روابط آشکار و پنهانی با دیگران داشته، و... از جمله پیامدهای روابط آزاد دختران و پسران است.

بخش اجتماعی تبیان


منبع : فصل نامه » زلال هدایت (سال دوم)-فاطمه فولادی