تبیان، دستیار زندگی
نماینده تهران درمجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از اینکه عده ای بصورت مستقل وارد عرصه انتخابات شده و بعد گمراه می شوند گفت:این افراد بصورت آگاهانه یا نا آگاهانه از سوی گروه های انحرافی و یا فتنه گمراه می شوند و یك عددی در كرسی های مجلس شوند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اشتراک 70 درصدی لیست جبهه متحد و پایداری


نماینده تهران درمجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از اینکه عده ای بصورت مستقل وارد عرصه انتخابات شده و بعد گمراه می شوند گفت:این افراد بصورت آگاهانه یا نا آگاهانه از سوی گروه های انحرافی و یا فتنه گمراه می شوند و یك عددی در كرسی های مجلس شوند.

علی رضا مرندی

علی رضا مرندی ضمن اظهار نگرانی در خصوص دست یابی جریان انحرافی به كرسی های مجلس گفت: وحدت از این بابت نیز باید حفظ شود و مد نظر قرار گیرد كه اجازه ندهیم جریان فتنه و انحراف به عدد قابل شمارش در كرسی های مجلس برسند.

مرندی همچنین معتقد است كه اصولگرایان در مجلس نهم وجه قالب تری حتی نسبت به این دوره كسب خواهند كرد.

وی همچنین در بخش دیگری از این گفت و گو در خصوص هجمه هایی علیه آیت الله مهدوی كنی اظهار داشت: بعید می دانم اصولگرایی بر علیه آیت الله مهدوی كنی صحبتی كند و من نیز این مساله را ندیدم و دوست هم ندارم باور كنم چراكه هیچ اصولگرایی به خود اجازه نمی دهد كه فكر بی احترام به آیت الله مهدوی كنی را در سر داشته باشد.

نماینده اصولگرای مجلس هشتم ادامه داد: اگر كسی هم مرتكب این خطا شده باشد مورد قبول سایر اصولگرایان نیست و اصولگرایان این توهین را قبول نمی كنند.

وی همچنین در خصوص شخصیت الله مهدوی كنی گفت: آیت الله كنی بری از هرگونه ابهام و سوالی است وافتخار ما اصولگرایان است كه پرچم كار دست ایشان باشد.

مرندی همچنین در خصوص ارائه یك لیست واحد از سوی جریان اصولگرا تصریح كرد: مصلحت این است كه همه اصولگرایان یك لیست واحد داشته باشند و برای انتخابات یك لیست ارائه شود و تعجب می كنم كه تا كنون در خصوص ارائه یك لیست به تصمیم نرسیده اند و این درحالی است كه امیدوار بودم ارائه یك لیست حاصل شود

عضو كمیسیون بهداشت در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان كرد: اگر كوچكترین سوالی درباره آیت الله مهدوی كنی پیش بیاید و یا فردی چنین كاری كند قطعا حمایت هیچ اصولگرایی را به همراه نخواهد داشت.

علی رضا مرندی

وی افزود: آیت الله كنی حضورشان در صحنه های مبارزاتی و انقلابی ثابت شده است و اگر كسی اساعه ادبی و یا حتی سوالی در خصوص ایشان مطرح كند خودش را زیر سوال برده است.

مرندی همچنین در خصوص ارائه یك لیست واحد از سوی جریان اصولگرا تصریح كرد: مصلحت این است كه همه اصولگرایان یك لیست واحد داشته باشند و برای انتخابات یك لیست ارائه شود و تعجب می كنم كه تا كنون در خصوص ارائه یك لیست به تصمیم نرسیده اند و این درحالی است كه امیدوار بودم ارائه یك لیست حاصل شود.

وی در پایان اظهار داشت: به نظرمن ارائه یك لیست واحد از سوی اصولگرایان به نفع آنها است و در این رابطه نیز با هر دو گروه اصولگرا صحبت كرده ام اما به نظر می رسد كه تلاش جبهه پایداری این است كه اگر به یك لیست صد در صد مشترك نرسند به یك لیست 70 درصدی برسند ولی بازهم می گویم كه یك لیست واحد بهتر است .

بخش سیاست تبیان


منبع :‌جبهه متحد اصولگرایان