تبیان، دستیار زندگی
اسامی تعدادی از سفیران تبیان که در مدارس راهنمایی همکاری خوبی با نمایندگان موسسه داشتند و به عنوان سفیر برتر انتخاب شدند، در این بخش .مشخص شده است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سفیران برتر تبیان در دی ماه

مدارس راهنمایی شهر اصفهان


اسامی سفیران تبیان که در مدارس راهنمایی همکاری خوبی با نمایندگان موسسه داشتند و به عنوان سفیر برتر انتخاب شدند، در زیر مشخص شده است:


سفیران برتر تبیان در دی ماه مدارس راهنمایی شهر اصفهان

ستاره سلطان باغشاهی

مقطع سوم راهنمایی

مدرسه بهار ( ناحیه 1 اصفهان)

سفیران برتر تبیان در دی ماه مدارس راهنمایی شهر اصفهان

گلناز قندی

مقطع سوم راهنمایی

مدرسه بهار ( ناحیه 1 اصفهان)

سفیران برتر تبیان در دی ماه مدارس راهنمایی شهر اصفهان

زهره رئیسی

مقطع اول راهنمایی

مدرسه سمانه ( ناحیه 3 اصفهان)

سفیران برتر تبیان در دی ماه مدارس راهنمایی شهر اصفهان

مهرنوش قنبری

مقطع سوم راهنمایی

مدرسه شاهد حکیمه ( ناحیه 3 اصفهان)


بخش سفیران تبیان