تبیان، دستیار زندگی
اسامی سفیران تبیان که در مدارس راهنمایی همکاری خوبی با نمایندگان موسسه داشتند و به عنوان سفیر برتر انتخاب شدند، در این بخش مشخص شده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سفیران برتر تبیان در ماه بهمن مدارس راهنمایی شهر اصفهان


اسامی سفیران تبیان که در مدارس راهنمایی همکاری خوبی با نمایندگان موسسه داشتند و به عنوان سفیر برتر انتخاب شدند، در زیر مشخص شده است:


سفیران برتر تبیان در ماه بهمن مدارس راهنمایی شهر اصفهان

نیلوفر اکبری

مقطع دوم راهنمایی

مدرسه راضیه  (ناحیه 4 اصفهان)

سفیران برتر تبیان در ماه بهمن مدارس راهنمایی شهر اصفهان

فرشته خلقی

مقطع سوم راهنمایی

مدرسه امیدیان 2 (ناحیه 4 اصفهان)

سفیران برتر تبیان در ماه بهمن مدارس راهنمایی شهر اصفهان

بهار عظیمی

مقطع اول راهنمایی

مدرسه امیدیان 2 (ناحیه 4 اصفهان)

سفیران برتر تبیان در ماه بهمن مدارس راهنمایی شهر اصفهان

معصومه کنگازیان

مقطع دوم راهنمایی

مدرسه فدک (ناحیه 6 اصفهان)


بخش سفیران تبیان