تبیان، دستیار زندگی
برای اینکه شاهد شیوه های جدیدی در آموزش باشیم، باید ابزارهای آموزش را تغییر دهیم. در صورتی که فقط از یک روش برا ی آموزش استفاده کنیم، تنها روش یادگیری نیز همان خواهد بود
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تبدیل زیر ساخت های آموزش

برای اینکه شاهد شیوه های جدیدی در آموزش باشیم، باید ابزارهای آموزش را تغییر دهیم. در صورتی که فقط از یک روش برای آموزش استفاده کنیم، تنها روش یادگیری نیز همان خواهد بود.

تبدیل زیر ساخت های آموزش

زمانی که شیوه های آموزش و یادگیری را ارتقا داده و یا از مکمل هایی در آن استفاده کنیم، امکانات بیشتری برای فراگیران ایجاد می شود. همچنین می توان روش های مختلف ایحاد شده را با هم ترکیب کرد.

با آموزش های حضوری به خوبی آشنا هستیم، در حقیقت آموزش حضوری بود که با به کارگیری روش های جدید فناوری، مانند اینترنت و کامپیوتر، آموزش الکترونیک را به عنوان شیوه ای جدید در آموزش بیان کرد. حال با ترکیب آموزش حضوری و آموزش الکترونیک، شیوه جدیدی با عنوان آموزش تلفیقی بیان شد.

در آموزش تلفیقی ، نمی توان الگوی ثابتی را برای تدریس بیان کرد و با توجه به افراد فراگیر و مباحث، تدریس صورت می گیرد.

در این روش، از محیط فیزیکی آموزش حضوری به همراه تجهیزات مورد استفاده در آموزش الکترونیکی کمک گرفته می شود. در آموزش تلفیقی، نمی توان الگوی ثابتی را برای تدریس بیان کرد و با توجه به افراد فراگیر و مباحث، تدریس صورت می گیرد. بدین صورت که مدلی را برای آموزش طراحی کرده و بر اساس آن مباحث توسط مدرس برای افراد ، بیان می گردد.

آموزش تلفیقی، به معنای سیستم آموزشی می باشد که یادگیری در آن بر اساس کیفیت آموزش بوده و به بررسی ابزار و وسایلی که در طراحی مدل های یادگیری مورد استفاده قرار می شود می پردازد.

آموزش تلفیقی، به معنای سیستم آموزشی می باشد که یادگیری در آن بر اساس کیفیت آموزش  بوده و به بررسی ابزار و وسایلی که در طراحی مدل های یادگیری مورد استفاده قرار می گیرد می پردازد.

در آموزش تلفیقی کیفیت در یادگیری بسیار مهم است.

هم چنین در صورتی که کیفیت در شیوه های نوین آموزش ارتقا پیدا کند (کیفیت محور بودن آموزش)، می توان به تغییر در شیوه و مدل های آموزش در جامعه امید داشت. زیرا میزان یادگیری با کیفیت در آموزش در ارتباط مسقیم با یکدیگر می باشند.

سیستم آموزش تلفیقی بر اساس برنامه ریزی برای امور درسی، بر اساس کیفیت در یادگیری می باشد.

در این شیوه آموزش از وسایل و تجهیزات تعلیم و یادگیری متفاوتی استفاده می کند. سیستم آموزش تلفیقی از دو روش آموزش سنتی و آموزش الکترونیک استفاده می کند و از وسایل حضوری و تجهیزات کامپیوتری، در شیوه آموزش خود نیز استفاده می کند. امکان استفاده از کامپیوتر و اینترنت و مزیت های آن در برنامه ریزی ها نیز موثر می باشد.

استفاده از کامپیوتر در آموزش را از دو جهت می توان  بررسی کرد:

تبدیل زیر ساخت های آموزش در دیدگاه اول: استفاده از وسایل کامپیوتری که محوریت آن بر اساس دانشجو می باشد و منجر به پربارتر شدن آن می گردد و باعث ایجاد کیفیت بهتری می گردد. در آموزشی که بر اساس دانشجو می باشد، می توان به امتیاز هایی چون امکان استفاده و دسترسی در هر زمان، امکان تکرار دروس و ... اشاره کرد. از جمله عوامل مهم دیگر، ارتقای کیفیت آموزش است، در این شیوه که ترکیبی از آموزش حضوری و آموزش الکترونیک می باشد، ارتقای کیفیت آموزش وجود دارد.
تبدیل زیر ساخت های آموزشدر دیدگاه دوم: از دید اقتصادی، استفاده از وسایل کامپیوتری در سیستم  آموزش، باعث کاهش هزینه می گردد. در سیستم آموزش تلفیقی که در مدل های یادگیری و برنامه ریزی از وسایل کامپیوتری بهره مند می گردد، این مدل آموزش هزینه کمتری در مقایسه با آموزش های سنتی (حضوری) دارد.
اما آموزش الکترونیک که یادگیری به صورت مجازی است و بیشترین استفاده برای آموزش اینترنتی می باشد، هزینه بیشتر خواهد بود.
تبدیل زیر ساخت های آموزش

با توجه به دو دیدگاهی که در بالا ذکر شد، بالا رفتن سطح کیفیت در آموزش و یادگیری و همچنین کاهش هزینه در آموزش، نکته ای می باشد که می تواند منجر به تغییراتی در زیر ساخت های سیستم آموزشی گردد.

افراد برای یادگیری بهتر و حضور در مراکز آموزش عالی و هم چنین کم بودن تعداد مدرس و محیط آموزشی، باید به کمک موسسات آموزشی، به دنبال روشی برای حل مشکلات موجود در آموزش باشند.

گرچه نمی توان این عوامل را در رده مسائل تعیین کننده در تغییر زیر ساخت ها در نظر گرفت. اما منجر به پیمودن سریع تر مسیر تغییر شیوه های آموزش به سمت آموزش های نوین می گردد.

گروه آموزش مجازی تبیان

تنظیم: نسرین صادقی