تبیان، دستیار زندگی
سفیران تبیان در مدارس راهنمایی از ابتدای سال تحصیلی 90-91 فعالیت خود را آغاز کردند . اسامی تعدادی از این دانش آموزان که همکاری خوبی در این طرح داشتند به عنوان سفیران برتر اعلام نمودیم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سفیران برتر آبان ماه سال 90 در مدارس راهنمایی شهر اصفهان :


سفیران تبیان در مدارس راهنمایی از ابتدای سال تحصیلی 90-91 فعالیت خود را شروع کردند .  تعدادی از این دانش آموزان که همکاری خوبی با نمایندگان موسسه در مدرسه داشتند به عنوان سفیران برتر اعلام شدند.

سفیران برتر آبان ماه سال 90 در مدارس راهنمایی شهر اصفهان

حسین میرجمال

مقطع اول راهنمایی

مدرسه راهنمایی نیلی پور2 (ناحیه 4)

سفیران برتر آبان ماه سال 90 در مدارس راهنمایی شهر اصفهان

محمدرضا جام چی

مقطع سوم راهنمایی

مدرسه راهنمایی نیلی پور2 (ناحیه 4)

سفیران برتر آبان ماه سال 90 در مدارس راهنمایی شهر اصفهان

محمدرضا حاجی زاده

مقطع اول راهنمایی

مدرسه راهنمایی دارالقرآن (ناحیه 5)

سفیران برتر آبان ماه سال 90 در مدارس راهنمایی شهر اصفهان

محمدیاسین شاه بندری

مقطع دوم راهنمایی

مدرسه راهنمایی دانش بنیان (ناحیه 5)

سفیران برتر آبان ماه سال 90 در مدارس راهنمایی شهر اصفهان

سیدحامدطباطبایی

مقطع دوم راهنمایی

مدرسه راهنمایی شهدای ابهر (ناحیه 6)


بخش سفیران تبیان