تبیان، دستیار زندگی
سفیران تبیان در مدارس راهنمایی از ابتدای سال تحصیلی 90-91 فعالیت خود را شروع کردند . تعدادی از این دانش آموزان که همکاری خوبی با نمایندگان موسسه در مدرسه داشتند به عنوان سفیران برتر اعلام شدند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سفیران برتر مهرماه سال 90 در مدارس راهنمایی شهر اصفهان :


سفیران تبیان در مدارس راهنمایی از ابتدای سال تحصیلی 90-91 فعالیت خود را شروع کردند .  تعدادی از این دانش آموزان که همکاری خوبی با نمایندگان موسسه در مدرسه داشتند به عنوان سفیران برتر اعلام شدند.


سفیران برتر مهرماه سال 90 در مدارس راهنمایی شهر اصفهان

متین شفیعی

مقطع دوم راهنمایی

مدرسه راهنمایی شهید مدرس (ناحیه 4)

سفیران برتر مهرماه سال 90 در مدارس راهنمایی شهر اصفهان

امیر حسین امینی

مقطع دوم راهنمایی

مدرسه راهنمایی شهید دلفروزی1 (ناحیه 4)

سفیران برتر مهرماه سال 90 در مدارس راهنمایی شهر اصفهان

فریدون فروغی

مقطع اول راهنمایی

مدرسه راهنمایی صبح صادق (ناحیه 4)

سفیران برتر مهرماه سال 90 در مدارس راهنمایی شهر اصفهان

مهدی بخشی

مقطع سوم راهنمایی

مدرسه راهنمایی قضاوی (ناحیه 4)

سفیران برتر مهرماه سال 90 در مدارس راهنمایی شهر اصفهان

محمد پایون

مقطع اول راهنمایی

مدرسه راهنمایی قضاوی (ناحیه 4)

سفیران برتر مهرماه سال 90 در مدارس راهنمایی شهر اصفهان

حسن قاسمی

مقطع دوم راهنمایی

مدرسه راهنمایی اکبر اسماعیلی2 (ناحیه 4)


بخش سفیران تبیان