تبیان، دستیار زندگی
اخلاق حرفه ای به معنای استفاده از دانش ، توانایی و مهارت های فردی می باشد. در آموزش مجازی رعایت اخلاق حرفه ای مانند دیگر زمینه های آموزشی سبب افزایش کیفیت آموزشی می گردد...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اهمیت اخلاق در آموزش مجازی

اخلاق حرفه ای به معنای استفاده از دانش ، توانایی و مهارت های فردی می باشد. در آموزش مجازی رعایت اخلاق حرفه ای مانند دیگر زمینه های آموزشی سبب افزایش کیفیت آموزشی می گردد.

اهمیت اخلاق در آموزش مجازی

رفتار و ارتباط هایی که بر پایه الگوهای رفتاری و رعایت حقوق سایرین و همچنین مسئولیت های اخلاقی که رعایت آن برای محیط مربوطه لازم است، را حرفه می نامند.

وظیفه و هدف آموزش و پرورش، چیزی جز رشد و تکامل انسان ها همگام با تولید علم و فناوری نیست. اما افزایش مسائل غیر اخلاقی و بوجود آمدن شرایطی مبنی بر فرصت هایی که برای سوء استفاده های غیر اخلاقی وجود دارد، نیازمند به ایجاد شرایط مناسب جهت جلوگیری از این شرایط در آموزش و پرورش دارد.

این امر باید در آموزش های الکترونیکی و مجازی، بیشتر رعایت شود. چراکه به دلیل شرایط خاص برگزاری کلاس ها و عدم وجود محدودیت در ارتباطات الکترونیکی (به صورت Online)، نیاز به وجود اخلاق بیشتر احساس می شود.

می توان گفت مفهوم اخلاق، میان کشورها در این زمینه، یک مفهوم یکسان را داراست.

ارزش ها و خصوصیت های اخلاقی مانند امانت داری، صداقت، رعایت حریم شخصی دیگران، کرامت های انسانی ذاتی و اصیل، استفاده مناسب از آزادی، عدم فریب دیگران و ...  در تمام دنیا مطرح می باشد.

اما این امکان وجود دارد که هر کدام از  مفاهیم ذکر شده در هر زمینه ، معانی مختلفی نسبت به سایر زمینه ها پیدا کند.

برای نمونه مفهوم امانت داری در تجارت، با مفهوم امانت داری در زمینه آموزش ، متفاوت است.

مفهوم فریب کاری در زمینه بانکداری ، با مفهوم فریب کاری در زمینه آموزش مجازی یکسان نیست. مسئولیت هایی که در رابطه با اخلاق در آموزش مجازی مطرح می شود ، باید مورد بحث قرار گیرد.

در زمینه آموزش مجازی سوء استفاده ها بیش تر از جانب شرکت هایی که به دنبال منفعت، در پی عدم رعایت اصول اخلاقی می باشند، صورت می گرفت.

در سال های گذشته در رابطه با مسائل اخلاقی در حوزه فناوری اطلاعات ، صحبت های زیادی نمی شد اما پس از مدتی که مردم با آموزش مجازی آشنایی بیش تری پیدا کردند و استفاده و گسترش ارتباطات در این نوع آموزش، سبب بروز زمینه های غیر اخلاقی شد، سوء استفاده ها بیشتر از جانب شرکت هایی که به دنبال منفعت، در پی عدم رعایت اصول اخلاقی می باشند، صورت می گرفت.

اگرچه با پیشرفت روز افزون رعایت اخلاق گسترده تر شده و صاحب نظران این فیلد تلاش دارند تا قوانین جدیدی را وضع نمایند زیرا حتی اخلاق در استفاده از فناوری و اینترنت در قرن 20 و 21 تفاوت محسوسی کرده است که در مطالب بعدی به شرح آن ها خواهیم پرداخت.

اهمیت اخلاق در آموزش مجازی

مفهوم سازی اخلاق آموزش مجازی :

به منظور وضع قانون برای اخلاق در آموزش مجازی، باید نگاه کلی به اخلاق، آموزش مجازی و عوامل مرتبط با محیط داخلی و خارجی، داشت. رعایت ارزش ها را می توان با عمل به تعهد و هدف ها در سازمان و رعایت اخلاق مراکز آموزش مجازی و الکترونیک ، بدست آورد.

پس می توان اخلاق در آموزش مجازی را، مدل های رفتاری و ارتباطی به منظور رعایت حقوق خود و دیگران دانست. منظور از حقوق دیگران، عواملی می باشد که در  محیط داخلی و خارجی سازمان بوده، که سازمان با آنها در ارتباط می باشد.

به طور مثال و برای راحت تر شدن بحث به تعدادی از مسائل غیر اخلاقی که در زمینه آموزش مجازی و الکترونیکی عنوان شده اشاره می کنیم:

1) سرقت امور ادبی یا رعایت نکردن حقوق مالکیت فکری برای اشخاص
2) اطلاع رسانی در حوزه  ارزش ها و توضیح در رابطه با ضد ارزش ها(در حقیقت عدم انطباق آن چه اعلام می شود و محتوای کلاس)
3) گوش کردن به گفت و گو های صوتی دیگران
4) عدم رعایت به اصول مرتبط به امانت داری (از لحاظ نمرات و یا فایل هایی که آن ها برای خود ذخیره می کنند و در دسترس اساتید و افراد در آموزش مجازی قرار می دهند)
5) شایعه پراکنی و نسبت دادن خصوصیات غیر واقعی به افراد به منظور از بین رفتن رقیب ها

گروه آموزش مجازی تبیان

تنظیم: نسرین صادقی