تبیان، دستیار زندگی
از على بن حمید روایت شده كه گفت: من براى امام حسن‏ عسكرى علیه السّلام نامه نوشتم و از آن بزرگوار تقاضا كردم تا درباره تنگى معیشت ما دعا كند؟ آن حضرت در جوابم نوشت: راه و فرج بزودى نصیب تو خواهد شد و از ناحیه فارس مالى به تو خواهد رسید. عموزاده من كه در
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پیشگویی‌های امام یازدهم علیه‌السلام

امام حسن عسگری


در تاریخ کسانی بودند که از آینده خبر می دادند؛ این پیشگویی ها کم و بیش با تفاوت هایی به وقوع نیز پیوسته است. اما در این میان آن پیشگویی هایی که متصل به وحی باشد بدون کم و کاست و عینا رخ می دهد؛ همچنین مبهم گویی در این گونه خبر از آینده دادن ها وجود ندارد بر خلاف پیشگویی دیگرانی که راهی به عالم بالا ندارند. امامان معصوم نیز چون به دریای رحمت الهی متصلند و علم خود را از آن منبع دریافت می کنند از این علوم نیز برخوردارند. در تاریخ زندگی پیشوای یازدهم شیعیان امام حسن عسکری علیه السلام نمونه های بسیاری را می توان یافت.


إِنَّ اللَّهَ عالِمُ غَیْبِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ عَلیمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (1)

خداوند از غیب آسمانها و زمین آگاه است، و آنچه را در درون دلهاست مى‏داند!

1. حضرت عسکری علیه السلام را به مکانی دور به مهمانى بردند. روز خیلی گرمی در فصل تابستان بود. آن حضرت از خانه بیرون آمد كلاه بارانى بر سر نهاده و جامه‏اى به جهت دفع باران و سرما پوشیده و مردم را به چنین جامه‏ها ارشاد مى‏فرمود اما معاندان آن را حمل بر جنون مى‏كردند و محبان فرمان بردند. چون قدمى چند برفتند بادى برخاست و ابر پدید آمد و باران و سرماى شدیدی شد، اهل فرمان به سلامت رفتند و مخالفان از سرما و باران به سر حدّ هلاكت رسیدند.(2)

2. زید بن على مى‏گوید: روزى با آن حضرت صحبت دور و دراز داشتیم، برای اقامه نماز خواستم به خانه بروم مرا فرمود: این صد دینار بستان و جاریه‏اى در فلان محل است برای خود بخر و به خانه برو كه فلان كنیز تو مرده. من تعجّب نمودم كه وى بیمار نبود. چون به خانه آمدم و جاریه‏اى را كه فرموده بود خریده با خود آوردم آن جاریه را دیدم وفات كرده است.(3)

3. از ابو هاشم روایت شده كه گفت: من از ضیق و محنت زندان به امام حسن عسكرى علیه السّلام نامه نوشتم و شكایت كردم، در جوابم نوشت: تو امروز نماز ظهر را در منزل خود خواهى خواند، همانطور كه آن حضرت فرموده بود من همان وقت آزاد شدم و نماز ظهر را در منزل خود خواندم.(4)

از على بن حمید روایت شده كه گفت: من براى امام حسن‏ عسكرى علیه السّلام نامه نوشتم و از آن بزرگوار تقاضا كردم تا درباره تنگى معیشت ما دعا كند؟ آن حضرت در جوابم نوشت: راه و فرج بزودى نصیب تو خواهد شد و از ناحیه فارس مالى به تو خواهد رسید. عموزاده من كه در فارس بود از دنیا رفت و پس از چند روزى مالى به من رسید

4. از جعفر بن محمّد قلانسى روایت شده كه گفت: برادرم در آن موقعى كه همسرش باردار بود براى امام حسن عسكرى علیه السّلام نامه نوشت و از آن حضرت تقاضا كرد كه دعا كند تا همسرش فارغ شود و خدا به او پسرى مرحمت فرماید، از آن حضرت خواست كه نام آن مولود را تعیین نماید. امام عسكرى علیه السّلام در جوابش نوشت: خدا پسر صحیح و سالمى به تو نصیب كرد، محمّد و عبدالرحمن نام بسیار خوبى است! همسر برادرم دوقلو زائید یكى از آنان را محمّد و دیگرى را عبدالرحمن نام نهادند.(5)

5. از على بن حمید روایت شده كه گفت: من براى امام حسن‏ عسكرى علیه السّلام نامه نوشتم و از آن بزرگوار تقاضا كردم تا درباره تنگى معیشت ما دعا كند؟ آن حضرت در جوابم نوشت: راه و فرج بزودى نصیب تو خواهد شد و از ناحیه فارس مالى به تو خواهد رسید. عموزاده من كه در فارس بود از دنیا رفت و پس از چند روزى مالى به من رسید.(6)

6. اسماعیل بن محمّد گوید: در راه حضرت ابو محمد علیه السّلام نشستم و هنگامى كه از راه عبور كردند، شكایت خود را خدمتش عرضه داشتم و از وى مقدارى درهم طلبیدم عرض كردم و سوگند یاد نمودم كه نزد من درهمى وجود ندارد كه براى خود غذائى تهیه كنم، فرمودند: به خداوند سوگند یاد میكنى و حال این كه دویست دینار در زیر زمین دفن كرده‏اى؟!. لیكن من براى دروغى كه بر زبان جارى كردى تو را مؤاخذه نخواهم كرد، و حضرت به غلام خود دستور داد هر چه دارید به وى عطا كنید، غلام آن حضرت مقدار صد دینار به من دادند، پس از این فرمود: آن دینارهایى را كه اكنون در زیر خاك پنهان كرده‏اى از دست خواهى داد و در روز احتیاج هم به آن‏ها دسترسى پیدا نخواهى كرد. این مرد گوید: حضرت این سخن را براستى فرمود، من پولهایى را كه حضرت به من مرحمت فرمود خرج كردم، بعد از این بسیار مضطر شدم و احتیاج به آن پولهاى ذخیره شده پیدا كردم، هنگامى كه رفتم آن دینارها را از زیر خاك بیرون كنم آنها را نیافتم، معلوم شد یكى از فرزندان من دینارها را از زیر خاك بیرون كرده و فرار نموده است.(7)

از ابو هاشم روایت شده كه گفت: من از ضیق و محنت زندان به امام حسن عسكرى علیه السّلام نامه نوشتم و شكایت كردم، در جوابم نوشت: تو امروز نماز ظهر را در منزل خود خواهى خواند، همانطور كه آن حضرت فرموده بود من همان وقت آزاد شدم و نماز ظهر را در منزل خود خواندم

7. از على بن زید روایت شده كه گفت: من اسبى داشتم كه از آن تعجب می كردم، یك وقت نزد امام حسن عسكرى علیه السّلام رفتم، امام به من فرمود: اسب تو چگونه است؟ گفتم: اسبم در خانه است، فرمود: اگر مقدور شد قبل از این كه شب شود آن را عوض كن! من از حضور آن حضرت مرخص شدم، به فكر فروش اسب بودم، از فروش آن خوددارى كردم در صورتى كه آن اسب طالب و راغب زیادى داشت آن را بیشتر از قیمتش می خریدند. وقتى كه شب شد نگهبان آن اسب در حال گریه و ناله آمد و گفت: اسب تو مرد، من اندوهگین شدم و بعد از چند روز خدمت امام حسن عسكرى رفتم، با خود در این فكر بودم كه آیا اسبى نظیر آن نصیب من خواهد شد؟ امام فرمود: آرى، اسبى مثل آن اسب نصیب تو خواهد شد. بعد از آن به غلام خود فرمود: آن اسب تازى مرا كه سوار مى‏شوم به على بده، این اسب از اسب تو زیباتر، عمر آن بیشتر، از اسب تو زرنگ‏تر و قویتر است.(8)

8. احمد بن محمّد گوید: من خدمت حضرت ابو محمّد علیه السّلام نوشتم - در هنگامى كه مهتدى موالیان را می كشت - عرض كردم: اى سرور من خداوند را سپاسگزارم كه وى را از شما مشغول داشته، زیرا شنیده بودم كه خلیفه شما را تهدید می كرد و می گفت: به خداوند سوگند او را از این سرزمین تبعید خواهم كرد. حضرت در جواب من نوشتند: عمر وى كوتاه‏تر از این حرفها است، از امروز تا شش روز دیگر وى كشته خواهد شد پس از اینكه به شدت خوارى و ذلت برسد، و همان طور كه فرموده بود موضوع انجام گرفت.(9)

پی نوشت:

1. سوره فاطر،آیه 36، ترجمه آیت الله مکارم

2. آثار الأحمدى، الأسترآبادی ،ص:547، ناشر: میراث مكتوب‏ تهران‏،سال چاپ: 1374 ش‏

3. همان ،ص:548

4. ترجمه إثبات الوصیة   ص 466، مسعودى/مترجم محمدجواد نجفى‏،ناشر: اسلامیة تهران‏ چاپ: دوم‏1362 ش‏

5.همان

6. ترجمه إثبات الوصیة ،متن،ص470و471

7. زندگانى چهارده معصوم علیهم السلام/ ترجمه إعلام الورى طبرسى،عزیز الله عطاردى‏، ص488  ،ناشر: اسلامیة تهران‏ 1390 ق‏

8. ترجمه إثبات الوصیة،473

9. ترجمه إعلام الورى،ص494

سیدروح الله علوی

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.