تبیان، دستیار زندگی
معرفی فایل های اساسی ویندوز در این مقاله به معرفی برخی از فایل های اساسی ویندوز می پردازیم. Autoexec.bat : این فایل سیستمی در ویندوزهای 2000 ، me ، xpو 98 مورد استفاده قرار می گیرد . مکان این فایل معمولاً پوشه ی windows می ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اصل کاری های ویندوز

معرفی فایل های اساسی ویندوز

در این مقاله به معرفی برخی از فایل های اساسی ویندوز می پردازیم.

Autoexec.bat :

این فایل سیستمی در ویندوزهای 2000 ، me ، xpو 98 مورد استفاده قرار می گیرد . مکان این فایل معمولاً پوشه ی windows می باشد فایل مذکور یک فایل متنی بوده و حاوی فرمان هایی است که در طی عمل راه اندازی سیستم ( خصوصاً سیستم عامل های قدیمی تر ) اجرا می شوند .

Boot.ini :

این فایل سیستمی در ویندوزهای xp ، 2000 استفاده دارد و امکان آن نیز معمولاً پوشه ی windows می باشد . این فایل فهرستی از تمام سیستم عامل های موجود را نشان می دهد و به کاربر اجازه می دهد از میان آنها ، سیستم عاملی را که می خواهد راه اندازی شود را انتخاب کند .

Cidaemon.exe :

از این فایل سیستمی در ویندوزهای 2000 و xp استفاده می شود مکان این فایل پوشه ی system32 می باشد فایل مذکور معرف microsaft indexing service است و از آن برای به فهرست در آوردن فایل در ویندوزهای 2000 و xp استفاده می شود.

سرویسی که این فایل ارائه می دهد indexing service content نام دارد این فایل به کنترل حافظه ی سیستم پرداخته و از استفاده بیش از حد حافظه توسط فایل cidaemon.exe جلوگیری می کند .

Cmd.exe :

این فایل سیستمی در ویندوزهای xp و 2000 کاربرد دارد . مکان این فایل پوشه ی system32 است . این فایل یک مفسرفرمان 32 بیتی می باشد .

Command.com :

این فایل سیستمی در ویندوزهای me ,98 استفاده می باشد . این فایل بر روی پوشه ی windows قرار دارد . این فایل یک مفسر فرمان 16 بیتی است .

Config.sys :

از این فایل در ویندوزهای 2000 ، me ، xpو 98 استفاده می شود . این فایل متنی بر روی پوشه windows قرار دارد و حاوی فرمانهای است که راه اندازها را بارگزاری کرده و پسوندهای اجرایی را در حین راه اندازی سیستم عامل فعال می سازد .

Csrss.exe :

این فایل سیستمی در ویندوزهای xp,2000 کاربرد دارد . این فایل در پوشه ی system32 قرار گرفته است . این فایل معرف client server runtime subsystem است و از آن برای برقراری ارتباط ویندوز استفاده می شود .

Drvspace.bin :

از این فایل سیستمی در ویندوزهای 98 , me استفاده می شود . این فایل در پوشه ی windows قرار گرفته است . این فایل پوسته گرافیکی ویندوز است و ویژگی های مختلفی چون منوی start و نوار وظیفه را فراهم می کند .

Io.sys :

از این فایل درویندوزهای 2000 ، me ، xpو 98 استفاده می شود . این فایل در پوشه ی windows قرار دارد . این فایل در حقیقت سیستم عامل اولیه ای 16 بیتی است که عمل راه اندازی کامپیوتر را شروع می کند و بخش 32 بیتی ویندوز اجازه می دهد که بالا بیاید .

Kernel32.du :

این فایل در ویندوزهای 2000 ، xpو 98 کاربرد دارد . مکان این فایل در پوشه ی system32 و یا system است . این فایل سرویسهای هسته ای ویندوز را برای مدیریت حافظه ، منابع سیستم و ... فراهم می کند .

Ntoskrnl.exe :

فایلی است که می توانیم عکس موردنظر خود را به جای لوگوی ویندوز عوض کنیم .

منبع :P30world.com