تبیان، دستیار زندگی
آیا تا به حال فکر کرده اید که با صابون یک قایق را به حرکت درآورید؟! سوال عجیبی است نه؟ در اینجا ما می خواهیم این کار را انجام دهیم البته برای قایقی کوچک در وان یا ...!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

موتور صابونی

موتور صابونی

آیا تا به حال فکر کرده اید که با صابون یک قایق را به حرکت درآورید؟! سوال عجیبی است نه؟ در اینجا ما می خواهیم این کار را انجام دهیم البته برای قایقی کوچک در وان یا تشت حمام!

موتور صابونی

وسایلی که برای انجام این کار نیاز دارید عبارتند از :
مقوای زخیم

صابون مایع

یک ظرف بزرگ آب

از یک مقوای نسبتا ضخیم قایق کوچک مستطیل شکلی به طول 5 و عرض 5/2 سانتی متر مطابق الگوی زیر بسازید.

موتور صابونی

همچون شکل فوق بخش انتهایی قایق را سوراخ نمایید. حال قایق را بر سطح آب قرار داده و مقداری صابون مایع در سوراخ قایق بریزید.

موتور صابونی

بله! قایق شما در نهایت شگفتی شروع به حرکت می کند!! سفر به خیر!

موتور صابونی

دلیل اینکه صابون مایع باعث حرکت قایق کاغذی می شود، این است که صابون کشش پوسته سطحی آب پشت قایق را از بین می برد و آن را به این ترتیب به سمت جلو به حرکت در می آورد! زمانی قایق از حرکت می ایستد که صابون کشش سطحی آب را در تمام دریاچه کوچکتان از بین برده باشد.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

موتور حرارتی ساده

موتور حرارتی مغناطیسی

موتور الکتریکی فارادی