تبیان، دستیار زندگی
اگر نقد ها خارج از چارچوب منشور اصولگرایی باشد و یک طرف برای خودش یک چارچوب اصولگرایی تعریف کرده باشد و بخواهد طرف مقابل را به وسیله مبانی که خودش تعریف کرده است، نقد و یا تخریب کند، قابل قبول ما نیست.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ارائه دولیست انتخاباتی به ضرر انقلاب است


اگر نقد ها خارج از چارچوب منشور اصولگرایی باشد و یک طرف برای خودش یک چارچوب اصولگرایی تعریف کرده باشد و بخواهد طرف مقابل را به وسیله مبانی که خودش تعریف کرده است، نقد و یا تخریب کند، قابل قبول ما نیست.

مجتبی رحماندوست

مجتبی رحماندوست دررابطه با بولتن تخریبی جبهه پایداری علیه جبهه متحد و آیت الله مهدوی کنی، با تاکید بر اینکه هنوز این بولتن را به صورت کامل مطالعه نکرده است، ابراز داشت: آنچه مسلم است آیت الله مهدوی کنی از استوانه های انقلاب و مورد عنایت مقام معظم رهبری هستند و هر کس از هر جناحی که ایشان را تخریب کند مورد قبول ما نیست.

وی خاطر نشان ساخت: اکنون پرداختن به تداوم اینگونه بحث ها که گروهی آیت الله مهدوی کنی را تخریب کرده است و گروهی خود را حق مطلق می پندارد، بر دامنه جدایی و اختلاف می افزاید، در حالی که در شرایط فعلی حداکثر تلاش را باید برای وحدت اصولگرایان به کار برد.

مسئول کمیته ایثارگران جبهه متحد اصولگرایان با تاکید بر اینکه باید در شرایط فعلی از ورود فتنه گران، ساکتین و جریان انحرافی به مجلس جلوگیری کرد، ابراز داشت: هر یک از دو گروه اصولگرا که معتقد باشد تضاد اصلی ما، آن یکی دیگر گروه اصولگرا است، این را انحراف از اصول تلقی می کنم.

رحماندوست افزود: تضاد اصلی جریان انتخابات مجلس، فتنه، جریان انحرافی، فساد و تمامی کسانی هستند که مهر انقلاب را دل ندارند.

این فعال سیاسی اصولگرا با تاکید بر اینکه تمامی گروه های اصولگرا مهرانقلاب، رهبری، نظام، قانون اساسی و ارزش ها را در دل دارند، گفت: دامن زدن به اینگونه اختلافات در شرایط فعلی که منجر به ارایه دولیست کاملا مغایر شود را به ضرر انقلاب می بینم.

مسئول کمیته ایثارگران جبهه متحد افزود: رسانه ها باید از اختلاف انگیزی و فاصله انداختن میان گروه های اصولگرا خودداری کنند، چرا که این موضوع در چنین مقطعی به نفع انقلاب نیست.

مشاور سابق رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت نقد منصفانه، تصریح کرد: در جبهه متحد اصولگرایان، منشور اصولگرایی منتشر و توسط دکتر ولایتی تبیین و تشریح شده است اما این منشور را منشور اصولگرایی می دانم و نه تنها منشور اصولگرایی جبهه متحد

رحماندوست همچنین درباره تبلیغات تخریبی برخی گروه ها در آُستانه انتخابات که با شعار نقد درون گفتمانی اما با چهره تخریبی صورت می گیرد، اظهار کرد: مشی ای که از مقام معظم رهبری سراغ داریم این است که در جریان انتخابات و رقابت های انتخاباتی قائل به تخریب طرف های دیگر رقیب نیستیم و اگر کسی دنبال مشی رهبری و مقلد رهبری است، تخریب را قبول ندارد.

این فعال سیاسی با بیان اینکه « این تخریب ها یک نوع فحشا و اشاعه این تخریب ها نیز یک نوع اشاعه فحشا است»، عنوان کرد: پرداختن به این تخریب ها قدمی در جهت وحدت تلقی نمی شود.

مجتبی رحماندوست

به گفته مسئول کمیته ایثارگران جبهه متحد اصولگرایان، قدم برداشتن در راستای ایجاد وحدت به معنای گذشتن از تخریب ها با کرامت، اغماض و روحیه بزرگوارانه است؛ در حالی که پرداختن به این موضوع زمینه را برای رشد کسانی که به دنبال تخریب متقابل اصولگرایان هستند، فراهم می کند.

وی تاکید کرد: اگر گروهی به جای نقد به اشتباه تخریب کند و همچنین دامن زدن به این تخریب ها را صحیح نمی دانیم.

مشاور سابق رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت نقد منصفانه، تصریح کرد: در جبهه متحد اصولگرایان، منشور اصولگرایی منتشر و توسط دکتر ولایتی تبیین و تشریح شده است اما این منشور را منشور اصولگرایی می دانم و نه تنها منشور اصولگرایی جبهه متحد.

رحماندوست با بیان اینکه «نقد ها نباید با ادبیات تخریبی همراه باشد»، ابراز داشت: اصولگرایی با مبانی مطرح شده در منشور اصولگرایی و محتوای این منشور تعریف می شود و اگر نقد ها همسان با این منشور نباشد، انحراف است.

مسئول کمیته ایثارگران جبهه متحد اصولگرایان در پایان گفت: اگر نقد ها خارج از چهارچوب منشور اصولگرایی باشد و یک طرف برای خودش یک چهارچوب اصولگرایی تعریف کرده باشد و بخواهد طرف مقابل را به وسیله مبانی که خودش تعریف کرده است، نقد و یا تخریب کند، قابل قبول ما نیست.

بخش سیاست تبیان

منبع : سایت جبهه متحد اصولگرایان