تبیان، دستیار زندگی
آیا عدول از مجتهد حیّ مساوی به حیّ مساوی دیگر بعد از تحقق تقلید جایز است؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تغییر مرجع؛ از مساوی به مساوی

مراجع تقلید

سوال: آیا عدول از مجتهد حیّ مساوی به حیّ مساوی دیگر بعد از تحقق تقلید جایز است؟

آیت الله بهجت (ره)

در صورت تساوی دو مجتهد در اعلمیّت و اورعیّت، در جمیع مسائل یا در بعض مسائل که ارتباط با هم ندارند، جایز است.

وسیله النجاة، 1423هـ. ق، ج1، ص 9، با استفاده از م 4

توضیح المسائل، 1381، ص 9، با استفاده از م 6.

آیت الله تبریزی (ره)

در مسائلی که یاد گرفته، به غیر نمی تواند رجوع بکند.

منهاج الصالحین، 1426 هـ. ق، ج1، ص 7، م 14

استفتائات جدید، 1383، ج 1، ص 10، س 11

آیت الله خامنه ای (دام ظلّه)

بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

اجویة الاستفتائات، 1387 ص 6، س31

آیت الله خوئی (ره)

جایز نیست.

العروة الوتقی مع تعلیقه، 1421 هـ. ق، ج1، ص 18، م 11

منهاج الصالحین 1410 هـ. ق، ج1، ص 7، م 14

آیت الله سیستانی (دام ظلّه)

اگر از هر جهت مساوی باشند رجوع اشکال ندارد، زیرا در صورت تساوی دو مجتهد مکلّف می تواند عملش را طبق فتوای یکی از آن دو انجام دهد مگر در مواردی مانند قصر و اتمام که باید احتیاط کند. (جمع بخواند)

منهاج الصالحین، 1427 هـ.ق، ج1، ص 10، با استفاده از م 8 العروة الوتقی مع تعلیقه.

1425 هـ. ق، ج1، ص 12، م 13 و استفتاء شفاهی از دفتر

آیت الله شبیری زنجانی (دام ظلّه)

جایز نیست.

المسائل الشرعیه، 1428 هـ. ق، ص 9، م 8

توضیح المسائل، 1384 ، ج1، ص 8، م 9

آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه)

احوط (احتیاط واجب) در خصوص مسائلی که یاد گرفته ترک عدول به مساوی است.

هدایة العباد، 1416 هـ. ق، ج 1، ص 5 م 4

جامع الاحکام 1385، ج 1، ص 13، س 18

آیت الله فاضل لنکرانی (ره)

جایز است.

توضیح المسائل، 1384، ص 7، م 13

الاحکام الواضحه، 1424 هـ . ق. ص 7، م 15

آیت الله گلپایگانی (ره)

در مسائلی که یاد گرفته ولو عمل نکرده، احوط (احتیاط واجب) ترک عدول است.

بدایة العباد، 1413 هـ.ق، ج1، ص 7، م4

مجمع المسائل، 1411هـ. ق، ج 1، ص 18، س 4

آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه)

بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

توضیح المسائل، 1386، ص 22، م 16

آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه)

در مسائلی که عمل نکرده است، اشکال ندارد.

هزار و یک مساله فقهی، 1383، ج 2، ص 8، س 14.

آیت الله وحید خراسانی (دام ظلّه)

جایز نیست.

منهاج الصالحین، 1386، ج 2، ص 12، م 14

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.