تبیان، دستیار زندگی
ارزش مرد به اندازه همت اوست و راستگویی او به میزان جوانمردی اش، و شجاعت او به قدر ننگی است كه احساس می كند و پاكدامنی او به اندازه غیرت اوست.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

راه شناخت مومن و منافق

امام علی (ع)

حضرت علی (علیه السلام) با اشاره به حدیثی از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) فرمودند: اگر با شمشیرم بر بینی مومن بزنم كه دشمن من شود، با من دشمنی نخواهد كرد و اگر تمام دنیا را به منافق ببخشم تا مرا دوست بدارد، دوست من نخواهد شد.

* حكمت (41) راه شناخت عاقل و احمق

قلب احمق در دهان او، و زبان عاقل در قلب او قرار دارد.

* حكمت (42) بیماری و پاك شدن گناهان

حضرت علی (علیه السلام) به یكی از یارانش كه بیمار بود فرمود: خدا آنچه را كه از آن شكایت داری (بیماری) موجب كاستن گناهانت قرار داد. در بیماری پاداشی نیست، اما گناهان را از بین می برد، آنها را چونان برگ پاییزی می ریزد. همانا پاداش در گفتار به زبان، و كردار با دست ها و قدم هاست و خدای سبحان به خاطر نیت راست و درون پاك، هركس از بندگانش را كه بخواهد وارد بهشت خواهد كرد .

* حكمت (43) الگوهای انسانی

آن حضرت در یاد یكی از یاران خود فرمود: خدا 'خباب بن ارت' را رحمت كند، با رغبت مسلمان شد و از روی فرمانبرداری هجرت كرد و با قناعت زندگی گذراند و از خدا راضی بود و مجاهد زندگی كرد.

اگر با شمشیرم بر بینی مومن بزنم كه دشمن من شود، با من دشمنی نخواهد كرد و اگر تمام دنیا را به منافق ببخشم تا مرا دوست بدارد، دوست من نخواهد شد و این بدان جهت است كه قضای الهی جاری شد و بر زبان پیامبر امی (ص) گذشت كه فرمود ' ای علی! مومن تو را دشمن نگیرد و منافق تو را دوست نخواهد داشت

* حكمت (44) ارزش آخرت گرایی

خوشا به حال كسی كه به یاد معاد باشد، برای حسابرسی قیامت كار كند، با قناعت زندگی كند و از خدا راضی باشد.

* حكمت (45) راه شناخت مومن و منافق

اگر با شمشیرم بر بینی مومن بزنم كه دشمن من شود، با من دشمنی نخواهد كرد و اگر تمام دنیا را به منافق ببخشم تا مرا دوست بدارد، دوست من نخواهد شد و این بدان جهت است كه قضای الهی جاری شد و بر زبان پیامبر امی (صلی الله علیه و آله) گذشت كه فرمود ' ای علی! مومن تو را دشمن نگیرد و منافق تو را دوست نخواهد داشت.'

* حكمت (46) ارزش پشیمانی و زشتی غرور زدگی

گناهی كه تو را پشیمان كند بهتر از كار نیكی است كه تو را به خودپسندی وا دارد.

* حكمت (47) شناخت ارزش ها

ارزش مرد به اندازه همت اوست و راستگویی او به میزان جوانمردی اش، و شجاعت او به قدر ننگی است كه احساس می كند و پاكدامنی او به اندازه غیرت اوست.

* حكمت (48) رازداری و پیروزی

پیروزی در دوراندیشی و دوراندیشی در به كارگیری صحیح اندیشه، و اندیشه صحیح به رازداری است.

* حكمت (49) شناخت بزرگوار و انسان لئیم

از یورش بزرگوار به هنگام گرسنگی، و تهاجم انسان پست به هنگام سیری، بپرهیز.

* حكمت (50) راه جذب دل ها

دل های مردم گریزان است، به كسی روی آورند كه خوشرویی كند.

بخش نهج البلاغه تبیان


منبع :

سایت ایرنا

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.