تبیان، دستیار زندگی
برخیز مهدیاکه به عهدت وفاکنی ما را نوید سبز عدالت عطا کنی تو لاله شکفته به دامان نرگسی جان جهان ز عطر
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

لاله شکفته به دامان نرگس

امام زمان

برخیز مهدیاکه به عهدت وفاکنی                                     

                                                     ما را نوید سبز عدالت عطا کنی

تو لاله شکفته به دامان نرگسی

                                                     جان جهان ز عطر رخت با صفا کنی

تا بشکفد به غنچه لبها تبسمت

                                                     کار  مسیح مریم و آب بقا کنی

باغ زمان فسرده ز پاییز ظلمهاست      

                                                      باید زمین به روح بهار آشنا کنی

وقتی که دست بسته زنجیر حسرتیم  

                                                      بیرون تمام سلسله ها را ز پا کنی

برخیز تا به شور شرر بار ذوالفقار

                                                       ما را زدست فتنه عالم رها کنی

پس با تمام صولت اجداد خویشتن

                                                       حق را ز جور و ظلمت باطل جدا کنی

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.